Drammen – en bydel i Lier

Venstres ordførerkandidat Tove hofstad får støtte fra Elisabeth Holther-Schøyen fra Asker, Eirik Bør i Bærum Venstre, samt Ole-Andreas Lilloe Olsen i Viken Venstres i saken om trasévalg for E134. Viker foretrekkes, de andre alternativene kan skrinlegges., Foto: Steinar Bleken

Lier Venstres gruppeleder, Tove Hofstad, ønsker en offensiv holdning til kommunereformen, og har tro på at politikere i Lier og Liers nabokommuner kan finne sammen og finne gode løsninger for framtiden, og legge grunnlag for en region hvor samarbeid, fellesskap og vilje er grunnleggende elementer.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 7 år siden.**

Lier kommune har ikke mulighet til å gi fra seg flere nye områder til nye bolig- og næringsområder enn det allerede vedtatte Gullaug- og Fjordbyområdet. Ved å innlemme Drammen i Lier kommune så vil Lier kommune få tilgjengeliggjort sårt tiltrengte byarealer. Områder som kan gi fortetting, effektiv kollektivtrafikk, helhetlig regional næringsutvikling og et rikt kultur- og fritidstilbud.

Det er lett å tenke at vi er for opptatt av vår egen lille maktkamp i regionen, når vi heller burde løfte blikket og se på konkurransen på andre siden av Oslofjorden, nord for Oslo, og nå sist; Vestfolds hovedstad Tønsberg, som fikk tildelt hovedsetet for politiregionen, og kanskje vil bli foreslått som regionhovedstad hvis Buskerud, Vestfold og Telemark fylke slår seg sammen til én region.

Etter mitt syn bestemte Lier kommune seg for å slå seg sammen med Drammen den dagen kommunestyret vedtok å bygge ut Fjordbyen. Drammen og Lier har i dag et etablert plansamarbeid om Lierstranda/Brakerøya, men vi kan allerede se utfordringer når for eksempel reguleringsplanen for det nye sykehuset skal behandles i to kommunestyrer.

Drammen blir av liunger ofte karakterisert som den store og stygge ulven som vil sluke Lier med hud og hår. Om dette skyldes gammelt uvennskap og konflikter vites ikke, men politikere på begge sider av kommunegrensen kunne vist større vilje til samarbeid og engasjement rundt reformen. Jeg synes det er synd at så få av mine politikerkolleger har benyttet seg av muligheten til mer kunnskap, ved å stille opp på seminarer, bli kjent med andre politikere og diskutere reformen. Hadde man bestemt seg før det hele satte i gang?

Jeg vil gi honnør til prosjektgruppa i Drammen kommune som har invitert bredt og inkluderende i samtlige omkringliggende kommuner til seminarer, folkemøter og studietur til Danmark. Det har vært interessant og inspirerende å høre nye tanker om strategisk planlegging, innbyggerinvolvering og nye måter å utøve lokaldemokrati på.

Har vi allerede smeltet sammen med Drammen, gjennom utstrakt plansamarbeid, interkommunale selskap, utveksling av tjenester og inn- og utpendling av arbeidstakere? Jeg er i alle fall ikke den eneste liungen som benytter meg av biblioteket, badet, teateret og andre kulturelle og sosiale arenaer.

Avslutningsvis vil jeg nevne to elementer som aldri blir feil – kunnskap og samarbeid. Nå har vi lagt bak oss en periode med innhenting av kunnskap. Nå kan Liers politikere gjøre et hederlig forsøk på å samarbeide internt og eksternt om å få på plass et reelt alternativ til status quo, som Lier kommunes innbyggere kan ta stilling til i en eventuell folkeavstemning. 1. juli 2016 er den nasjonale fristen for å søke om kommunesammenslåing.

Jeg har fortsatt tro på at politikere i Lier og Liers nabokommuner kan finne sammen og finne gode løsninger for framtiden, og legge grunnlag for en region hvor samarbeid, fellesskap og vilje er grunnleggende elementer.

Hva kommunen skal hete, hvor rådhuset skal stå og hvem som skal være ordfører blir en helt annen historie.

 

Debattinnlegg i Lierposten og Drammens Tidende 25. februar 2016

Innlegg i DT her

 

Tove Hofstad

Gruppeleder, Lier Venstre

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 7 år siden.**