Nå drar jeg til byen!

Geir Cato Kristiansen, Lier Venstre, Foto: Ellen Lysenstøen

Geir Cato Kristiansen bruker humor og ironi for å poengtere synspunktene sine i dette leserinnlegget. Hva er det som er til “det beste” for Liers innbyggere…

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 7 år siden.**

Viktig å tenke på seg selv og egne interesser…

Er det ingen som tenker på oss politikere og ansatte i kommunen når vi diskuterer kommunereform? Det viktigste med dagens kommunestruktur er tross alt å ivareta alle vervene vi har som politikere! Hvordan skal jeg, en hobbypolitiker fra Sylling, kunne sikres en plass i et eventuelt nytt kommunestyre? Og hvorfor skal jeg, som ekte Syllinggutt, bry meg om og bruke tid og ressurser på kommunesammenslåing? Nei, Drammen, Svelvik og andre naboer får klare seg selv.

 

Joda, når vi snakker om byen blant oss liunger, er det Drammen som er byen. Som barn dro vi til byen for å dra på Drammensbadet eller kino, stas som 12-åring å ta bussen til byen. Fra ungdomsskolen husker jeg godt reguleringstannlegen på Bragernes, og at vi kunne bruke skoletiden til å spise kebab på Snappy’s i samme slengen. Falt riktignok i dårlig smak hos tannlegen når vi spiste kebaben før tannlegetimen, men…

Hvis vi slår sammen Lier med andre kommuner, hvor kommer jeg fra da?

Gair Cato Kristiansen

 

Byen er Drammen, men Lier klarer seg selv. Fjordbyen kommer, og Fjordbyen blir bra. Riktignok som en forlenget og naturlig del av Drammen ser vi på kartet, men jammen skal jeg sloss for å beholde den delen som er over på Liersiden av grensen som liersk. Jeg kan godt være med på å samarbeide om utviklingen og planleggingen, men når Jernbaneverket, Statens Vegvesen, Vestre Viken eller andre skal utvikle Fjordbyen, får de forholde seg til at Lier er Lier og Drammen er Drammen. Vi bestemmer våre kommuneplaner og Drammen sine. Er det noen som tror at et felles planutvalg, felles formannskap, felles administrasjon og felles ordfører vil bidra til mer effektiv og bedre utvikling? Eller hva med alle andre oppgaver kommunen løser i dag? Tjenester som skoler, barnehager, kemner, eldreomsorg og helsestasjoner vil garantert gå skeis hvis vi slår oss sammen. Dessuten er vi allerede veldig flinke på dette i Lier, og offentlig forvaltning innenfor kommunal sektor er og forblir kommunalt. Hvem har sagt at offentlig forvaltning har noe med samfunnet generelt å gjøre? Vi Lierfolk bryr oss ikke om hvordan folk i Drammen eller Eiker har det! Solidaritet?

 

En annen side av denne saken er min identitet. Fra Sylling, bor nå på Stoppen. Har riktignok i 20-årene hatt leilighet i Drammen sentrum, men hva nå? Hvis vi slår sammen Lier med andre kommuner, hvor kommer jeg fra da? Kan ikke kalle meg Syllinggutt lenger da? Eller at jeg bor på Stoppen vil jo være helt utenkelig å fortelle hvis kommunegrensene flyttes. Skjønner ikke Sanner&Co noen verdens ting? Jeg mister IDENTITETEN MIN!

 

Et tredje aspekt i denne saken er dagens og fremtidens bosettingsutfordringer. Ja, vi vet at bosetting foregår i og rundt byene, og at delingsøkonomi, digitalisering og kollektive løsninger tvinger seg fram. Ok, jeg kan være med på at Bergen, Stavanger, Sandvika, Oslo, Trondheim, Sandnes, Kristiansand, Tromsø og andre byer må tenke regionalt rundt bosettingsmønster. Men deler av sentrale østlandsområdet må da kunne skjermes for denne tankegangen? Hva har Lier med bosettingsutviklingen fra 1800-tallet og frem til i dag å gjøre? Som politiker regner jeg med at jeg kan bestemme at vi bosetter oss annerledes her i bygda, og at folk gjør som vi politikere sier. Skal innrømme at jeg setter pris på sentral bosetting selv, og kort vei til blant annet Drammen, jernbane og arbeidsplass –men det må nesten, unnskyld meg, Drammen få lov til å styre selv.

 

Tilslutt må jeg få lov til å nevne Buskerudbyen, eller Buskerudbyen 2 for å være korrekt. Tror vi virkelig at det er dagens kommunestruktur som umuliggjør realisering av planene? Og hva er negativt med å planlegge i 10 år til, og utvikle Buskerudbyen 3? Eller nye 10 år, og planlegge Buskerudbyen 4? Tenk på hvor mange arbeidsplasser vi skaper og ivaretar gjennom planlegging uten handling. Når Sanner&Co snakker om å delegere ansvaret for kollektivtransport til de store regionalkommunene, tenker jeg mitt. Tror han virkelig at en sammenslått kommune bestående av Lier, Drammen og andre omkringliggende kommuner skal løse Buskerudbyen 2 bedre enn dagens geniale samarbeid med 9 samarbeidspartnere og beslutningstakere? Og tror vi virkelig på prognosene om 47% økning i biltrafikken fram til 2040? Nei, befolkningsvekst og bilkjøring stagnerer garantert. Det er like sikkert som at vi kjører på venstre side i Norge.

 

Håper med dette at jeg har bevist en gang for alle at Sanner og resten av regjeringa tar feil, og at jeg har rett. Synes det er på sin plass at AP, SP, regjeringspartiene lokalt og andre politikerkollegaer verner om sitt og sine, særlig i Lier. Vi liunger kan godt være fremtidsrettet, endringsvillige, rause og fremoverlent. Men når det gjelder kommunesammenslåing, sier jeg som Øystein Sunde: «Sånn er’e bare»! Og byutvikling, bosetting og arbeidsplasser? Vi har Lierbyen, jeg bare nevner det!

 

Geir Cato Kristiansen
Satirisk Venstre

 

Leserinnlegg i Lierposten 3. mars, 2016

 

 

 

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 7 år siden.**