Styret i Frogner Venstre

Styret i Frogner Venstre 2017. F.v.: Sonja, Ingeborg Bård Magnus, Tore, Anne-Lise og Andreas., Frogner Venstre

Styret i Frogner Venstre for 2017 ble valgt på årsmøtet i november 2016. Tore Wilken Nitter Walaker er leder for Frogner Venstre. Det er bare å ta kontakt med styret dersom du lurer på noe eller dersom du ønsker å bli mer aktiv.

Tore Wilken Nitter Walaker (bydelslagsleder): Eg er småbarnsfar, har budd i 24 år på Ruseløkka. Mitt hovedengasjement er for rein luft lokalt og globalt, vern av grøne lunger, ei byutvikling som skal ta hensyn til at menneskene skal oppholde seg i byen, og redusert motorisert trafikk i byen. Bebuarparkering vil eg jobbe hardt for å få innført, og med avsatt plass til bildelingsordningar på offentleg gategrunn. Se også egen presentasjon her.

Anne-Lise Bergenheim: Sitter i bydelsutvalget for Venstre. Har lang politisk erfaring gjennom ulike verv som Venstrepolitiker blant annet som medlem av Oslo bystyre. I bydel Frogner har byutvikling og miljø vært hennes politiske innsatsområder de siste fire årene. Som lokalpolitiker jobber hun for at Frogner skal beholde sitt særpreg og være en vakker og levende bydel for alle som bor her. Se også egen presentasjon her.

Andreas Dobloug: Doktorgrad ved UiO. Opptatt av høyere utdanning og forskningspolitikk, redusert biltrafikk og lokal forurensning, gjøre det trivelig og trygt å gå og sykle i byen og bevare og styrke museene, galleriene, teatrene og orkestrene i byen.

Ingeborg A. Reiersgård: Siviløkonom, jobber i departement. Opptatt av liberale verdier, sosial politikk for dem som trenger det mest, og mest mulig effektiv miljøpolitikk. Håper å lære mer om byutvikling i Oslo gjennom å være engasjert i Frogner Venstre.

Bård Magnus Fauske: Er oppteken av eit faktabasert ordskifte og vern om integriteten til den enkelte. Hjelper gjerne med vanskelege saker i møtet med det offentlege byråkratiet. Utdanna landskapsarkitekt og byplanleggar og arbeider til dagleg som rådgivar i konsulentfirma. Har arbeidd med offentleg byplanlegging langs bybanen i Bergen, og bidrar gjerne til å finne fagleg funderte løysingar på politiske floker i byutviklinga i Frogner. Har kunnskap om korrupsjon og varsling og kan hjelpe med å belyse kritikkverdige forhold. Forvaltninga skal vere open, slik at ressurar og makt blir brukt til borgarane sitt beste.

Sonja Myhre Holten: Oslojente og er stolt av det! Jeg er språkviter og spesialpedagog og arbeider i Språkrådet. Jeg er døv og tegnspråkbruker. Jeg har hatt flere styreverv og er for øyeblikket styreleder på Ål folkehøyskole og kurssenter for døve og styremedlem i Signo. Opptatt av godt bomiljø, redusert forurensing og biltrafikk for oss som bor i byen. Opptatt av menneskerettigheter. Brenner for at hørselshemmede og barn av døve må få rett til å få norsk tegnspråk og gis mulighet til å kunne bruke dette språket gjennom hele livet i vårt samfunn. Skole- og helsepolitikk står mitt hjerte nært. Nordisk samarbeid er også et viktig politisk tema selv om det ikke er lokalpolitisk.

 

Varamedlemmer:

1. vara Oscar Werner

2. vara Halfdan Simonsen

3. vara Tina Shagufta Kornmo (se egen presentasjon her)

4. vara Einar Kjerschow

 

 

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 8 år siden.**