Spis mindre kjøtt!

Besøk i drivhuset i asylet på Trosterud
Hallstein Bjercke på besøk i drivhuset på asylet på Trosterud , Foto: Rolf J. Knudsen

Jordbruket stod for 8,3 prosent av norske klimagassutslipp i 2014. Det er den fjerde største utslippskilden av klimagasser. Produksjon av kjøtt bidrar med ca. 60 prosent av klimagassutslippene fra jordbruket i Norge. Venstres gruppeleder i Oslo, Hallstein Bjercke, oppfordrer alle som har mulighet til å besøke Vegetarfestivalen i helgen.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 7 år siden.**

-Å spise mindre kjøtt er noe av det viktigste og enkleste hver enkelt av oss kan gjøre for å bidra til reduserte utslipp, sier Bjercke.

Det er estimert at dersom alle nordmenn unnlot å spise kjøtt en dag i uka, vil man årlig kunne kutte utslipp tilsvarende 200 000 biler. Siden 1990 har kjøttforbruket i Norge doblet seg. -Det sier seg selv at et så høyt kjøttforbruk ikke er bærekraftig, sier Bjercke.

Hver nordmann spiser i snitt rundt 80 kilo kjøtt i året. -Å spise mindre kjøtt er bra for helsen, klimaet og dyrevelferden. I en verden som trues for store klimagassutslipp og miljøproblemer må vi alle ta vår del av ansvaret i klimakampen. Dette er et veldig enkelt grep vi alle kan gjøre som vil ha enorm effekt, sier Bjercke.

Bjercke mener også det er på tide å gjøre kjøtt dyrere. -Statlige avgifter bør innrettes annerledes enn det er i dag. I dag er det halv moms på kjøttprodukter, men den burde være full. Da kunne vi brukt de økte inntektene til å for eksempel fjerne momsen på frukt og grønt og gjøre sunnere og mer klimavennlig mat billigere, sier han.

Til helgen arrangeres Oslo Vegetarfestival på DOGA. Venstre stiller selvfølgelig med stand! Både fylkesleder Espen Ophaug og stortingsrepresentant Ola Elvestuen vil være til stede, blant annet for å dele sine beste vegetaroppskrifter. Les mer her.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 7 år siden.**