Finansiering av veier, innspill til stortingsprogrammet 2017

Økende kalktransport på Fv 72, Foto: Aabakken/NRK

Venstre bør være en pådriver for å endre politikken for finansieringsrekkefølgen ved utbygging av veier. Dagens system som pålegger trafikantene å betale bompenger til prosjekter som ikke er påbegynt,må erstattes med et system hvor trafikantene/bilistene betaler bompenger først når veistrekningen er fullført.
Det overordnede prinsippet må være at skal man betale for en tjeneste, så skal tjenesten leveres der og da, ikke flere år etterpå.
Gjennom en slik ordning som medfører at Staten fullfinansierer veiprosjektene, vil det ligge et incentiv for Staten for å fullføre veiprosjektene så raskt som mulig. Det vil være både god bedriftsøkonomi og god samfunnsøkonomi.
For trafikantene vil dette også være et mer akseptert system, hvor man får et man betaler for – der og da.

Kommentar: Parallelt med dette må det satses på videre utbygging av jernbane og kollektivtransport, slik at trafikantene har REELLE valgmuligheter.

 

Lars Solbakken

Skien Venstre

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 7 år siden.**