Venstre vil gi støtte til miljøvennlig bruk av fritidsbåter

Bra for miljøet og bra for båteiere: Stortingskandidat Rebekka Borsch (V) vil innføre skrogvask for fritidsbåter., Foto: Venstre

Venstre vil tilrettelegge for at eiere av fritidsbåter i Oslo- og Drammensfjorden slipper å måtte bruke giftig bunnstoff på båtene sine. Sverige har gått foran ved å etablere et nasjonalt nett av båtvaskeplasser som holder båtene rene og som gjør bunnstoff overflødig. Dette bør også bli standard i Norge. Skrogvask for fritidsbåter kan bety slutten for utslipp av miljø- og helsefarlig bunnstoff i fjordene våre.

 

  • Sjøen er både matfat og rekreasjonsområde. Bunnstoff er svært giftig for livet i fjordene, sier Rebekka Borsch, Buskerud Venstres stortingskandidat, som har fått Venstres landsstyre med på å etablere pilotprosjekter for skrogvask i Oslofjordområdet fra neste år.

Miljøgifter påfører det marine liv stor skade, ved at de hoper seg opp i næringskjeden og ender opp hos folk som spiser fisk og skalldyr. Dette utgjør en reell fare for oss mennesker. Bare i Oslofjorden forsvinner 250 tonn giftig bunnstoff i sjøen hvert år og truer dyre- og plantelivet. Dessuten koster det både tid og penger å påføre bunnstoff på skrogene hvert år.

Venstre mener at norske myndigheter må legge til rette for å etablere båtvaskeplasser og båtspyleplasser langs hele norskekysten som gjør det mulig å velge bort bunnstoff. Samtidig bør Norge innføre en utfasing av bunnstoff. EUs vannrammedirektiv vil uansett sette en stopper for bruk av flere av giftstoffene i dagens bunnstoff innen 2021. Venstre mener Norge bør ligge i forkant av utviklingen og jobbe for å erstatte bunnstoff før det blir forbudt ifølge av EU-direktivet som også gjelder i Norge.

  • Rebekka Borsch vil allerede i høstens budsjettforhandlinger jobbe for å sette av penger som støtter opp under båthavner som ønsker å gå foran og fase ut bunnstoff ved å tilby vaske- og spyleplasser allerede fra 2017.

Det finnes ca. 800.000 fritidsbåter i Norge. Særlig i Oslofjorden og Drammensfjorden finnes det svært mange fritidsbåter, til sammen står Øst- og Sørlandet for 75 prosent av alle båtene. Per båt brukes det per i dag anslagsvis 4 kg bunnstoff per år. Båtpussen skaper farlig spesialavfall som slipestøv, primer og bunnstoffrester. Mindre enn 25 prosent samles opp og håndteres som farlig avfall. Venstre ønsker å fase ut miljøgiftig bunnstoff innen 2020.

Norge har alle muligheter til å bli miljøvennlig innenfor fritidsbåtbruk og bør raskest mulig etablere anlegg for vask av båtskrog og spyling av båter etter modell fra Sverige. Disse anleggene gjør bunnstoff overflødig fordi de holder båtskrog rene for rur, alger og annen begroing gjennom sesongen.

Rebekka Borsch, stortingskandidat for Buskerud Venstre.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 8 år siden.**