Nominasjon: Kandidatpresentasjoner

Foto: Venstre

Kandidater til stortinget fra Venstre i Oslo er invitert til å skrive en kort presentasjon om seg selv (300 tegn). Du kan lese presentasjonene her.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 6 år siden.**

I alfabetisk rekkefølge

Amanda ScheiAmanda Schei
Jeg er 25 år – har tidligere studert statsvitenskap og begynner nå på master i filosofi. Har jobbet som politisk rådgiver for ExtraStiftelsen og vært tillitsvalgt for studentene ved UiO. Jeg har vært et aktivt medlem av Venstre/UV siden 06 og er nå leder av Norges Venstrekvinnelag. Jeg er opptatt av utdanning, inkludering, frivillighet og liberale verdispørsmål.

Twitter: @amandaschei
Facebook: https://www.facebook.com/amanda.schei.1

 

Bo GleditschBo Gleditsch

44 år, gift, to barn. Jobber i ledelsen i en nasjonal helseorganisasjon. Tror på kombinasjonen av individets rettigheter og samfunnets behov. Opptatt av helsepolitikk; styrke menneskers livskvalitet, samt redusere fremtidige samfunnskostnader. Jobber mye med luftkvalitet, og mener vi som parti må ha gode og fornuftige løsninger.

Facebook: https://www.facebook.com/bo.gleditsch#

 

 

Britt InglingstadBritt Inglingstad
Oslojente på 57 år, bankansatt og inne i min 3. periode i bydelsutvalget i Østensjø. Opptatt av kultur, idrett og miljø med lang erfaring fra ulike verv i lag og frivillige organisasjoner. Individets rettigheter og frihet og folks hverdag må tas på alvor gjennom bl.a. å tilrettelegge for miljøvennlige valg i hverdagen uten nødvendigvis å innføre forbud.

 

 

Grunde AlmelandGrunde Almeland
Jeg er 25 år og studerer rettsvitenskap ved Universitet i Oslo. Tidligere har jeg blant annet jobbet tre år i Forsvaret som landstillitsvalgt. Nå er jeg 1. nestleder i UV og Oslo UV sin ungdomskandidat. Jeg er opptatt av at alle skal ha mulighet til å lykkes. For dette trenger vi en skole som utfordrer og ser den enkelte og et samfunn som tar vare på, ikke straffer, de som faller utenfor.

Twitter: https://twitter.com/GrundeA
Snapchat: grundea
Instagram: https://www.instagram.com/grundea/
Facebook: https://www.facebook.com/grunde.almeland

 

Gudrun Jære HoelGudrun Jære Hoel
Jeg er snart 52 år og jobber som lærer. Jeg vil stå på lista fordi at jeg kan tilføre Stortinget erfaringer og kunnskaper om å være lærer og om utdanningspolitikk, kunnskap om mennesker med nedsatt funksjonsevne og hvordan de ønsker å ha det og hva de vil gjøre bedre i samfunnet. Også er jeg urban trønder oppvokst på gård.

Twitter: https://twitter.com/HoelG
Facebook: www.facebook.com/Gudmor

 

Hans Kristian Voldstad
Jeg er 57 år, gift, 3 barn, født og bosatt 42 år i Oslo.  Siviløkonom NHH og forretningsmann som driver egen virksomhet innen eiendom.
Siden 2010 har jeg vært aktiv i Oslo Venstre og deltatt i 3 valgkamper.  Kandidat i de 2 siste. Jeg ønsker å være kandidat for å fremme Venstres politikk på bred front.  Venstre trengs med sitt unike verdigrunnlag.  ” Frihet og fellesskap “. Venstre skal sikre grønt skifte, bærekraftig statlig økonomi, nødvendige omprioriteringer, god oppvekst og utdannelse, effektiv integrering, god byutvikling og et boligmarked for alle. Jeg har tid og lyst til å jobbe hardt for Venstre fra nå og frem til valgdagen.

 

 

Haakon RiekelesHaakon Riekeles
Jeg stiller som kandidat til OVs stortingsliste fordi jeg vil bidra til at Venstre gjør et så godt valg som mulig. Jeg tror på en politikk som har som mål å fremme enkeltmenneskets frihet og muligheter, om det så gjelder i skolepolitikken, ruspolitikken, eller næringspolitikken. Jeg er utdannet samfunnsøkonom ved UiO, er 30 år gammel og bor for tiden i Frogner bydel.

Twitter: @haakonriekeles
Facebook: https://www.facebook.com/haakon.riekeles

 

Andreas Skjæret, Ingeborg KraftKandidat Oslo VenstreFoto: Jo StraubeIngeborg Briseid Kraft
Jeg er 27 år, leder i Nordre Aker Venstre og nestleder i bydelsutvalget i Nordre Aker. Har studert geografi og geologi, og studerer nå musikk, menighet og ledelse ved NLA Høgskolen. Jeg er særlig opptatt av miljø, mineralutvinning og skole. Jeg mener Venstre er det partiet som best greier å kombinere god miljøpolitikk med en fornuftig økonomisk politikk.

Facebook: https://www.facebook.com/ingeborgbriseid.kraft

 

Julia Ølmheim Kandidat Oslo Venstre Foto: Jo Straube

Julia Anh Thu Ølmheim

Tegnspråk. Der har du meg, fordi det er et av mine fremste kjennetegn. Jeg vil bidra til et miljøvennlig samfunn der medmenneskelighet og menneskerettighetene er grobunnen for alt vi gjør. Av andre faktaopplysninger kan det nevnes at jeg er 30 år, sosionom, spesialkonsulent i Oslo kommune, varamedlem i Oslo Venstre og nestleder i Stovner Venstre. Ta gjerne kontakt med meg på e-post eller facebook.

Facebook: https://www.facebook.com/julia.olmheim

 

Kari Helene PartapuoliKari Helene Partapuoli
Jeg har valgt Venstre fordi jeg ønsker en ambisiøs miljøpolitikk og et flerkulturelt Norge hvor individets rett til å velge står høyt. Jeg er leder for Utviklingsfondet og har vært leder for Antirasistisk Senter. Jeg har jobbet med integrering av innvandrerkvinner og vært aktiv i den danske krisesenterbevegelsen. Jeg er 45 år, gift og har en sønn på 15 år.

Twitter: @parta https://twitter.com/parta
Facebook: https://www.facebook.com/kari.partapuoli

 

Kyrre AlværKyrre Alvær
Jeg er 44 år, familiefar og bor på Mortensrud. I Søndre Nordstrand er jeg leder av lokallaget. Jeg jobber i NITO og er engasjert i idrettslaget lokalt. Og så driver jeg med musikk da. Mitt politiske hjerte har alltid brent for miljø og kunnskapsformidling. Jeg tror på individuell frihet og gode fellesskapsløsninger. Vi bygger vår kunnskap på hverandres.

Facebook: https://www.facebook.com/alvaer
Twitter: https://twitter.com/kyrrealvaer

 

Liv Irene HaugLiv Irene Haug
61 år, 3. generasjon Osloborger. Gift, mor og bestemor. Har hatt flere sentrale verv i Venstre og Norges Venstrekvinnelag. Leder i dag Oslo Venstrekvinnelag. Arbeider i Nordea, har vært økonomisk rådgiver, forbrukerøkonom, samt hovedtillitsvalgt i mange år. Jeg vil arbeide for et samfunn som tar ansvar og har tro på enkeltmennesket.

 

 

 

Marit VeaMarit Vea
Jeg er 30 år og jobber i miljøstiftelsen ZERO. Jeg vil gjøre det jeg kan for å sikre at Venstre gjør et godt valg i 2017. De viktigste sakene for meg er en miljøpolitikk som kutter utslipp og tar vare på naturen, og en utdanningspolitikk som gir alle et best mulig utgangspunkt. Jeg er 2. nestleder i Oslo Venstre og sitter i programkomiteen.

Twitter: @jodamarit

 

 

Odd Einar DørumOdd Einar Dørum
Jeg er 72 år og har i årenes løp representert Venstre bl.a som bystyremedlem, stortingsrepresentant og statsråd i to regjeringer. Jeg tror på en arbeidsform der politikere møter velgerne i små og store saker. Vi står overfor viktige miljøvalg og forsvar av demokrati og humanisme. Framtidsfrykt må møtes med framtidstro og kunnskapsbaserte løsninger.

Facebook: https://www.facebook.com/odd.einar.16

 

 

Sofie HøgestølSofie Høgestøl
Jeg er 30år, bor på Grünerløkka og jobber som stipendiat ved Norsk senter for menneskerettigheter.  Mitt politiske engasjement er bredt, men jeg jobber til daglig mest med utenriks, justis – og utdanningspolitiske spørsmål. Jeg ønsker spesielt å bidra med å løfte studiekvaliteten ved norske universiteter, samt legge bedre til rette for at forskere i Norge skal kunne produsere verdensledende forskning.
Ta gjerne kontakt med meg på epost eller på facebook.

 

 

Terje BjøroTerje Bjøro
Jeg er 64 år, cand.philol, vært rektor, inspektør og lektor i vgs i 40 år, nå Oslo katedralskole. Tidligere bystyremedlem, fylkesleder, og nå nestleder i Vestre Aker BU. Politisk allsidig. Gløder for seniorpolitikk, helse/sosial og kultur/utdanning. Har sterk internasjonal orientering.

Facebook: https://www.facebook.com/terje.bjoro

Twitter: https://twitter.com/terjebjoro
E-post: terje.bjoro@ude.oslo.kommune.no

Tina Shagufta KornmoTina Shagufta Munir Kornmo
Jeg er fra Pakistan og har bodd i Oslo nesten hele mitt liv. Jeg jobber på sykehus som overlege-spesialist og er leder av ALMA Culture Center. Vi har et årlig kulturforum og inviterer underpriviligerte barn til Norway Cup. Jeg er 48 år og ønsker at Oslo skal være en trygg og god by for alle, også barn og eldre. Jeg er derfor opptatt av helse, kultur og integrering.

FB: https://www.facebook.com/tinashagufta.kornmo
Twitter: @tinashko

 

Trine Skei GrandeTrine Skei Grande

Jeg heter Trine Skei Grande og er 46 år som bor i Gamlebyen i Oslo med en katt og en fin liten grønnsakhage. Helt siden jeg var liten har jeg vær opptatt av skole og kulturpolitikk, den lille borgers kamp mot de store systemer, for åpenhet og mot at for mye makt samles på noen få hender. Som beboer i Gamlebyen og skolebyråd har jeg over flere år vært opptatt av til barnefattigdom. Derfor er min engasjement for barns rett til en god start i livet noe som ligger mitt hjerte spesielt nært. Gode trygge barnehager som gir barna den sosiale balasten slik at de kan lykkes på skolen og i livet. Jeg håper på en periode til på Stortinget for å kjempe barnas sak. Ellers er jeg opptatt av miljø, urbangardening, gode bymiljø, levende kulturliv i Oslo og å ta vare på Nasjonalgalleriet som en utstillingsarena for kunst.

E-post: trine.grande@stortinget.no
https://www.venstre.no/politiker/trineskeigrande/
Twitter / Instagram @trinesg
Facebook: https://www.facebook.com/trinesg
Denne siden blir oppdatert fortløpende etterhvert som sekretariatet mottar presentasjoner fra kandidatene. Fullstendig liste over alle som er foreslått finner du her.
**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 6 år siden.**