Gratis SFO for barn i mottak

Marit Brochmann, Asker Venstre
Marit Brochmann, Asker Venstre, Foto: Olav Heggø

I kommunestyremøtet 6. september 2016 fikk Venstre flertall for å utrede en utvidelse av ordningen med friplass i SFO til også å gjelde barn i mottak som ikke har fått innvilget oppholdstillatelse. I rådmannens opprinnelige forslag lå det å begrense ordningen til barn i mottak som har fått innvilget opphold.

Les Asker Venstres Marit Brochmanns innlegg i saken:

“Denne saken er en god start! Vi i Venstre støtter selvsagt helhjertet opp om at det skal tilrettelegges for at barn som bor i mottak og har fått oppholdstillatelse skal få friplass i SFO. Dette dreier seg heller ikke, som, vi leser av sakspapirene om spesielt mange elever.

Men, intensjonen som ligger til grunn for denne saken, har slik vi i Venstre ser det, et mye større potenisal. Asker kommune er som kommune pålagt å tilby skoleplass til alle barn som oppholder seg i mottak over lengre tid. Burde ikke disse barna også få tilbud om plass i SFO, selv om de ikke har fått innvilget opphold? Vi mener det!

Barn på mottak er en spesielt sårbar gruppe. De har, mange av dem gjort grusomme erfaringer som ingen barn skulle opplevd. Mange av dem har levd i unntakstilstand i årevis, noen til og med hele livet. Et opphold på mottak i Norge, kan bli en forlengelse av denne unntakstilstanden. Men som kommune kan vi også gjøre en ekstra innsats her for å bidra til å gjøre tiden meningsfull. Opphold på SFO vil kunne gi disse barna et godt utgangspunkt for inkludering i det norske samfunnet dersom de skulle få permanent opphold. De blir kjent med norske barn gjennom fritidsaktiviteter, som gir mye større muligheter for sosialisering enn klasseromssituasjoner. Og, ikke minst, vil opphold på SFO fylle dagene med mening og aktivitet.

Som vi alle er veldig klar over opplevde vi en sterk økning i antall asylsøkere til Norge mot slutten av 2015. Senest i nyhetene på mandag ble det påpekt at vi fra statlig side har tatt høyde for at det skulle komme inntil 21 000 nye asylsøkere til landet gjennom 2016. Hittil i år har det kommet omtrent 2000. Det viktigste nå fremover blir dermed å sikre god integrering av de som har kommet hit, og en friplass i SFO til alle som bor i mottak og går på skole vil være et godt integreringsgrep for de som kanskje trenger det aller mest.

Vi foreslår dermed følgende tillegg til vedtaket, som et pkt 2:

Tilleggsforslag:

2. Rådmannen bes vurdere muligheten for å innføre friplasser i SFO for alle barn som bor på statlige”

Forslaget ble vedtatt.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 6 år siden.**