Resultater av bydelslagenes prøvenominasjoner

Vedtak av arbeidsprogram, Foto: Kjersti I. Vevatne

I perioden 30. august – 15. september gjennomførte alle Oslo Venstres bydelslag prøvenominasjoner. Samtlige lag har nå levert inn sine protokoller og resultatene er klare.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 6 år siden.**

Oslo Venstre har gjennomført prøvenominasjoner i alle bydelslag i Oslo. Bydelslagene hadde anledning til å velge selv hvor mange av de 19 plassene på Oslo Venstres stortingsliste de ønsket å nominere til, og om de ønsket å rangere kandidatene.

Samtlige lag har spilt inn Trine Skei Grande som Oslo Venstres 1. kandidat til stortingsvalget 2017. Samtlige lag har også spilt inn Ola Elvestuen som Oslo Venstres 2. kandidat.

Guri Melby har fått flest nominasjoner til 3. plass (12).

Espen Ophaug har fått flest nominasjoner til 4. plass (6), etterfulgt av Grunde Almeland, som har fått flest nominasjoner til 5. plass (3). Samtidig har Grunde Almeland fått flere nominasjoner til både 3., 4., 5. og 6. plass enn Espen Ophaug.

Til 6. plass har Toril Berge Flatabø fått flest nominasjoner (3).

Ingen av lagene har uttalt seg om øvrige forhold knyttet til stortingslisten.

Ta kontakt med Oslo Venstre ved ønske om å se utregninger.

Resultatene fra bydelslagene

Alna Venstre

 1. Trine Skei Grande
 2. Ola Elvestuen
 3. Guri Melby
 4. Christian Herzog
 5. Julia Anh Thu Ølmheim
 6. Aishah Ahmed
 7. Mona Grønlie Herzog
 8. Anne Bjerke
 9. Hans Kristian Voldstad
 10. Odd Einar Dørum
 11. Britt Inglingstad
 12. Toril Berge Flatabø
 13. Tina Shagufta Kornmo
 14. Kyrre Alvær

Verbalvedtak: Groruddalen hadde sist 3 kandidater på Stortingsvalglista, vi må minst ha så mange nå, det burde vel være 5 ut fra befolkningsmengden i området. Nominasjonskomiteen bør søke god spredning på kandidatene når det gjelder alder, etnisitet, bosted og bakgrunn. Erfaringen fra kommunevalget tilsier at en høy andel etablerte kandidater er en fordel. For Alnas del håper vi også at aktuelle toppkandidater kan drive valgkamp over hele byen.

 

Bjerke og Stovner Venstre

 1. Trine Skei Grande
 2. Ola Elvestuen
 3. Guri Melby
 4. Espen Ophaug
 5. Grunde Almeland
 6. Toril Berge Flatabø
 7. Hans Kristian Voldstad
 8. Naomi Ichihara Røkkum
 9. Christian Herzog
 10. Julianne Ferskaug
 11. Jarl W. Alnæs
 12. Amanda Schei
 13. Daniel Rugaas
 14. Britt Inglingstad
 15. Julia Anh Thu Ølmheim
 16. Haakon Riekeles
 17. Mona Grønlie Herzog
 18. Kjartan Almenning
 19. Sofie Høgestøl
 20. Marit Vea
 21. Kyrre Alvær
 22. Anne Bjerke
 23. Espen Langvik
 24. Anne Martein
 25. Odd Einar Dørum

 

Frogner Venstre

 1. Trine Skei Grande
 2. Ola Elvestuen
 3. Haakon Riekeles
 4. Guri Melby
 5. Hans Kristian Voldstad
 6. Espen Ophaug
 7. Grunde Almeland 5
 8. Tina Shagufta Kornmo
 9. Amanda Schei
 10. Espen Langvik
 11. Margrethe Geelmuyden
 12. Sofie Høgestøl
 13. Naomi Ichihara Røkkum
 14. Anders Bergsaker
 15. Marit Vea
 16. Hallstein Bjercke
 17. Mustafa Mohamed
 18. Anne Lise Bergenheim
 19. Kari Helene Partapouli
 20. Liv Irene Haug
 21. Anna Dåsnes
 22. Gudrun Jære Hoel
 23. Haavard Hågenrud
 24. Guro Svenkerud Fresvik
 25. Odd Einar Dørum

Gamle Oslo Venstre

 1. Trine Skei Grande
 2. Ola Elvestuen
 3. Guri Melby
 4. Espen Ophaug og Grunde Almeland (delt)
 5. Espen Ophaug og Grunde Almeland
 6. Amanda Schei og Naomi Ichihara Røkkum (delt)
 7. Amanda Schei og Naomi Ichihara Røkkum (delt)
 8. Leif Roberg
 9. Mona Grønlie Herzog og Haakon Riekeles (delt)
 10. Mona Grønlie Herzog og Haakon Riekeles (delt)
 11. Hans Kristian Voldstad
 12. Kari Helene Partapouli
 13. Bo Gleditsch
 14. Anne Sender
 15. Mostafa Mohamed
 16. Julia Anh Thu Ølmheim
 17. Mikal Kvamsdal
 18. Susanne Bondevik
 19. Sofie Høgestøl
 20. Julianne Ferskaug
 21. Kamile Gürsel
 22. Toril Berge Flatabø
 23. Anne Siri Koksrud Bekkelund
 24. Kristin Marken
 25. Odd Einar Dørum

Grorud Venstre

 1. Trine Skei Grande
 2. Ola Elvestuen
 3. Guri Melby
 4. Espen Ophaug
 5. Toril Berge Flatabø
 6. Odd Einar Dørum
 7. Tina Shagufta Kornmo
 8. Christian Herzog
 9. Hallstein Bjercke
 10. Kari Helene Partapuoli
 11. Anne Sender
 12. Marit Vea
 13. Julia Anh Thu Ølmheim

Grünerløkka

 1. Trine Skei Grande
 2. Ola Elvestuen
 3. Guri Melby
 4. Grunde Almeland
 5. Naomi Røkkum
 6. Espen Ophaug
 7. Sofie Høgestøl
 8. Jarl Alnæs
 9. Julia Ahn Thu Ølmheim
 10. Marit Vea
 11. Håvard Haagenrud
 12. Hallstein Bjercke
 13. Leif Roberg
 14. Amanda Schei
 15. Toril Berge Flatabø
 16. Tina Kornmo
 17. Anne Siri Koksrud
 18. Christian Herzog
 19. Espen Langvik

Tillegsvedtak:

Odd Einar Dørum bør nomineres på ankerposisjonen på stortingslisten.

 

Nordre Aker og Sagene Venstre

 1. Trine Skei Grande
 2. Ola Elvestuen
 3. Guri Melby
 4. Espen Ophaug
 5. Ingeborg Briseid Kraft

I tillegg har styrene i Nordre Aker og Sagene supplert prøvenominasjonslisten gjennom vedtak om oversending i prøvenominasjonsmøtet. Resten av listen kan du lese her.

 

Nordstrand Venstre

 1. Trine Skei Grande
 2. Ola Elvestuen
 3. Guri Melby
 4. Hallstein Bjercke
 5. Grunde Almeland
 6. Maral Houshmand
 7. Naomi Ichihara Røkkum
 8. Espen Ophaug
 9. Alvhild Hedstein
 10. Jarl W. Alnæs
 11. Julianne Ferskaug
 12. Sofie Høgstøl
 13. Haakon Riekeles
 14. Toril Berge Flatabø
 15. Amanda Schei
 16. Hans Kristian Voldstad
 17. Margrethe Geelmuyden
 18. Catrine F. Vold
 19. Odd Einar Dørum

 

St. Hanshaugen Venstre

 1. Trine Skei Grande
 2. Ola Elvestuen
 3. Guri Melby
 4. Hans Kristian Voldstad
 5. Amanda Schei
 6. Grunde Almeland
 7. Sofie Høgestøl
 8. Espen Ophaug
 9. Gudrun Jære Hoel
 10. Naomi Ichihara Røkkum
 11. Kari Helene Partapouli
 12. Odd Einar Dørum
 13. Toril Berge Flatabø
 14. Haakon Riekeles
 15. Tina Shagufta Kornmo
 16. Kjartan Almenning
 17. Ingeborg Briseid Kraft

 

Søndre Nordstrand Venstre

 1. Trine Skei Grande
 2. Ola Elvestuen
 3. Guri Melby
 4. Christian Herzog
 5. Toril Berge Flatabø
 6. Kyrre Alvær
 7. Ingeborg Briseid Kraft
 8. Alvhild Hedstein
 9. Anne Lise Bergenheim
 10. Bo Gleditsch
 11. Britt Inglingstad
 12. Christina Apuzzo
 13. Espen Ophaug
 14. Grethe Bøe-Waal
 15. Guro Fresvik
 16. Hallstein Bjercke
 17. Ingvill Elvestad Meltvedt
 18. Jarl W. Alnæs
 19. Kjartan Almenning
 20. Leif Roberg
 21. Naci Akkøk
 22. Margrethe Geelmuyden
 23. Marit Vea
 24. Mona Grønlie Herzog
 25. Odd Einar Dørum
 26. Terje Bjøro

 

Ullern Venstre

 1. Trine Skei Grande
 2. Ola Elvestuen
 3. Guri Melby
 4. Anne Lise Bergenheim
 5. Espen Ophaug
 6. Grunde Almeland
 7. Naomi Ichihara Røkkum
 8. Odd Einar Dørum
 9. Hans Kristian Voldstad
 10. Margrethe Geelmuyden
 11. Jon-Terje Bekken
 12. Gudrun Jære Hoel
 13. Kjartan Almenning
 14. Anne Sender
 15. Liv Irene Haug
 16. Amanda Schei
 17. Erik Borge Skei
 18. Ingvill Elvestad Meltvedt
 19. Håvard Haagenrud
 20. Haakon Riekeles

 

Vestre Aker Venstre

 1. Trine Skei Grande
 2. Ola Elvestuen
 3. Margrethe Geelmuyden
 4. Grunde Almeland
 5. Guri Melby
 6. Hans Kristian Voldstad
 7. Naomi Ichihara Røkkum
 8. Espen Ophaug
 9. Kari Helene Partapouli
 10. Naci Akkøk
 11. Liv Irene Haug
 12. Kyrre Alvær
 13. Grethe Bøe-Waal
 14. Daniel Rugaas
 15. Sofie Høgestøl
 16. Haakon Riekeles
 17. Anne Sender
 18. Terje Bjøro
 19. Gudrun Jære Hoel
 20. Leif Roberg
 21. Anne Lise Bergenheim
 22. Ole Kristian Sandvik
 23. Ingvill Elvestad Meltvedt
 24. Julia Anh Thu Ølmheim
 25. Odd Einar Dørum

 

Østensjø Venstre

 1. Trine Skei Grande
 2. Ola Elvestuen
 3. Grunde Almeland
 4. Guri Melby
 5. Espen Ophaug
 6. Torill Berge
 7. Hallstein Bjercke
 8. Britt Inglingstad
 9. Marit Vea
 10. Alvhild Hedstein

Alfabetisk:

Bergenheim, Anne Lise
Dørum, Odd Einar
Geelmuyden, Margrethe
Kornmo, Tina Shagufta
Mohamed, Mustafa
Sandvik, Ole Kristian
Schei, Amanda
Voldstad, Hans Kristian
Ølmheim, Julia Anh Thu

 

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 6 år siden.**