1 million ekstra i klimatiltak til Aust-Agder

Foto: Johanna Alvestad

Denne uka ble det klart at Venstres klimainnsats gir resultater for Aust-Agder. I forhandlingene om årets statsbudsjett fikk Venstre inn en pott på 100 millioner kroner til klimatiltak i kommunene.

Resultatet er at blant annet Smartskog AS i Birkenes får et tilskudd på 250.000 kroner, Aust-Agder fylkeskommune får 250.000 til å jobbe med bypakke for Arendalsregionen, fylkeskommunen får penger til klimakurs og Risør for 200.000 i tilskudd til ladestasjoner.

Smartskog AS består av skogeiere i Birkenes har samlet seg for å bedre utnytte verdiene som ligger i skogen. Arbeidet består blant annet av detaljert kartlegging av skogene og innholdet i trærne, finne bruksområder og hva verdien i trevirket er. Forbedring av logistikk og håndtering av trevirket for raskere og mer presis levering til kunder, og å skape en markedsplass på nett for kjøp og salg av trevirke. I tillegg ønsker Smartskog å finne nye bærekraftige bruksområder for trevirke og biomasse gjennom forskning og innovasjon.

Alle de energiformene vi skal skape og bygge framtiden på, ligger i distriktene.

– Det er helt opplagt at vi både ønsker og evner å kutte klimagassutslipp lokalt. Dette er også god distriktspolitikk. Vi skal satse på framtidens energi. Den ligger ikke på Karl Johan. Vi skal satse på sol, vind, vann og biomasse. Alle de energiformene vi skal skape og bygge framtiden på, ligger i distriktene. Det er skogen som vi vil skal skape bioenergi, sier Petter N. Toldnæs, førstekandidat for Venstre i begge Agder-fylkene.

– Det er kjempebra at alle kommunene er med på det grønne skiftet vi skal gjennom, og det er flott at så mange kommuner i Aust-Agder har løftet fram lokale tiltak de ønsker støtte til.

Miljødirektoratet fikk over 330 søknader til Klimasats-ordningen for kommuner som vil redusere utslippene av klimagasser. Fylkeskommunen, Risør og Birkenes er tre av 90 søkere som til sammen får 98 millioner kroner. Støtten vil utløse tiltak for over 200 millioner kroner over hele landet. Uten Venstre hadde dette aldri vært på plass. Det hadde ikke engang vært foreslått.

Aust-Agder Prosjektnavn  Tilskudd 
Aust-Agder fylkeskommune Klimavirkninger av ei Bypakke for Arendalsregionen  250.000 Kvantifisering
Aust-Agder fylkeskommune Klimakurs Agder 2016/2017  300.000 Kurs
Birkenes kommune Smartskog: klimavennlig bruk av lokal skog 250.000 Klimatiltak i samarbeid med næringslivet/klimapartnere
Risør kommune Etablering av ladestasjoner for elbil 200.000 Lading til tjenestebiler
**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 6 år siden.**