Raskere hjem med buss

Njål Vikdal
Njål Vikdal, Foto: Olav Heggø

I løpet av 2017 vil busspassasjerer på E18 hjem til Asker, Bærum, Røyken, Hurum og Lier få 10–30 minutter kortere reisetid med et nytt kollektivfelt på E18 vestover.

I dag er det ikke kollektivfelt fra Lysaker. Det er tre felt hvor fossilbiler, nullutslippsbiler og busser kjemper om plass i samme kø. Det gjør at bussene opplever store forsinkelser i ettermiddagsrush. Relativt ofte skjer små kjøreuhell, og to biler som så vidt er borti hverandre, gjør at trafikken stopper helt. Situasjonen er veldig labil, og forsinkelsene kan variere fra noen få minutter til nærmere en halvtime.

Fagfolk mener at manglende kollektivfelt mot vest trolig er det største enkeltproblemet knyttet til bussens fremkommelighet i Vestregionen.

Venstre ser på raskere bussfremkommelighet som ett av de viktigste kollektivtiltakene i Akershus. Og omdisponering av veiareal, fra fossilbilfelt til kollektivfelt, er det mest effektive:

Det krever ikke skattemidler, og det krever ikke 10 års byggetid. Derfor var en omdisponering av det tredje kjørefeltet til kollektivfelt vestover på E18 noe Venstre tok til orde for i juni 2015. Derfra tok Venstre det med inn i forhandlingene om Oslopakke 3 våren 2016.

Venstre er meget glad for at Statens vegvesen i 2017 vil starte en prøveordning med kollektivfelt vestover. Bussen er arbeidshesten i kollektivtilbudet i Akershus. Skal busstrafikken vokse, må den være konkurransedyktig med bilen.

Å komme 30 minutter raskere hjem med buss, enn bil, vil gjøre det enklere å gjøre miljøvennlige valg for folk i Asker, Bærum, Røyken, Hurum og Lier.

Solveig Schytz, stortingskandidat Venstre og leder hovedutvalg for samferdsel i Akershus

Njål Vikdal, leder Asker Venstre, medlem av hovedutvalg for samferdsel i Akershus

Trykket på side 2 i Budstikka 31. oktober 2016. Les innlegget på Budstikkas sider.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 6 år siden.**