Liers innbyggere kan være sentrale i det grønne skiftet

Venstre vil gjøre det enklere å ta grønne valg. Gruppeleder Tove Hofstad oppfordrer liunger til å komme med innspill til gode klimatiltak og bidra til det grønne skiftet., Illustrasjon: Samfunnslaboratoriet

Lier kommune legger nå sin Energi- og klimaplan for 2017-2020 ut på høring. Her er det mange gode forslag til tiltak, både kort- og langsiktige. Lier Venstre ønsker å framskynde tiltak som er enkle, konkrete og endrer folks handlingsmønstre på en positiv måte og samtidig reduserer klimautslipp.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 8 år siden.**

Statens Klimasats-midler for 2016 er delt ut. I forhandlingene om statsbudsjettet for 2016 fikk Venstre inn en pott på 100 millioner kroner til klimatiltak i kommunene. Prosjektene skal bidra til klimagassreduksjon og tilpasning til lavutslippssamfunnet. 129 prosjekter over hele landet får nå økonomisk støtte, og 400.000,- har tilfalt Lier kommune. Disse pengene skal brukes til etablering av ladestasjoner for tjenestebiler. Lier Venstre er glad for at bilparken til Lier kommune blir utslippsfri, men la oss ikke stoppe der!

 

Neste søknadsfrist er allerede 15. februar 2017. Da vil Venstre foreslå at Lier kommune tar alle gode klimatiltak opp til vurdering. Andre kommuner har fått tilskudd til blant annet fyllestasjon for biogass, etablering av sykkelhotell ved kollektivknutepunkt, sykkelhotell med solcellelading av el-sykkel, ladeinfrastruktur for drosjer, forskning på klimaeffekten av fortetting, tiltak for redusert bilbruk, tiltak for redusert matsvinn. Listen er lang!

 

Kanskje vi i Grønne Lier skal se nærmere på førerløse, elektriske busser som pendler mellom Lier stasjon og Lierbyen? Kan tryggere sykkelparkering på knutepunktene og regelmessig feiing og snørydding av gang/sykkelveier gi økt antall helårssyklister? Vil krav til økt bruk av massivtre i bygningsbransjen gi positive utslag? Kan bruk av ny teknologi for varmegjenvinning i veksthus redusere energilekkasje og dermed også energibehov i landbruket? Hva med økt bruk av solenergi? Grønne tak? Mulighetene er mange.

 

Venstre er sikre på at det finnes mange flere gode ideer til tiltak blant Liers smarte innbyggere. Det er nå dere må gi lyd fra dere!

 

Paris-avtalen har trådt i kraft og Norge har forpliktet seg til ambisiøse klimamål. Vi må alle bidra til det grønne skiftet. For at overgangen ikke skal bli en ensidig negativ prosess hvor vi politikere må tvinge folk til endring gjennom forbud og høye avgifter, så ønsker Venstre å stimulere til endring ved å gi støtte til tiltak som fremmer klimavennlig adferd. Vi vil rett og slett gjøre det enklere å ta grønne valg!

 

Tove Hofstad

Gruppeleder Lier Venstre

 

Her er listen over alle tiltak som fikk Klimasats-tilskudd i 2016

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 8 år siden.**