Askers budsjett for 2017 – Venstre satser på skole og miljø

Asker Venstres toppkandidater 2015
Asker Venstres toppkandidater 2015, Foto: Olav Heggø

Rådmannen la i september fram sitt forslag til budsjett og handlingsprogram for 2017. Venstre savnet i forslaget en sterkere satsing på miljøtiltak, som for eksempel belønningsordninger for å bidra til et grønt skifte. Vi var også kritiske til – i år som i fjor – at rådmannen foreslår kutt i skolebudsjettet.

Torsdag 10. november leverte vi i Venstre inn våre forslag til endringer i budsjettforslaget. Våre forslag er:

 • Opprettholde tidsplanen for bygging av ny Risenga ungdomsskole
 • Reversere rådmannens forslag til kutt i gruppestørrelse grunnskole (antall elever per lærer)
 • Reversere rådmannens forslag til kutt i barne- og familieenheten
 • Reversere rådmannens forslag til kutt i fritids- og aktivitetstilbud for barn og unge
 • Opprettholde skibussen til Solli
 • Innføre en tilskuddsordning for husholdninger som ønsker å investere i solenergi
 • Innføre en tilskuddsordning for tilrettelegging for lading av bil i fellesgarasjer/garasjeanlegg
 • Hindre kutt i Geodata
 • Økt rådgivning til fjerning av nedgravde oljetanker
 • Delfinansiering av overrislingsanlegg Asker museum
 • Styrke satsingen på nærmiljøtiltak på Borgen
 • Styrke satsingen på nærmiljøanlegg for å tilrettelegge for idrett og fysisk aktivitet i nærmiljøene

Asker har i dag et driftsoverskudd på om lag 3,2 %. Det statlige tekniske beregningsutvalget anbefaler 1,75 %. Venstre mener derfor det er forsvarlig å foreslå et noe redusert driftsoverskudd, som allikevel vil være innenfor den selvpålagte handlingsregelen på 3 %. For Risenga skole er dette investeringer som vil medføre et allerede planlagt låneopptak. En framskynding av dette endrer ikke vesentlig på forslaget til finansiering.

Forslag til budsjettendringer vil bli supplert med en rekke skriftlige forslag om ulike tiltak, også innen helse og omsorg. Disse er klare 25. november. Budsjett og handlingsprogram blir vedtatt i kommunestyret tirsdag 6. desember.

 

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 6 år siden.**