Venstres stortingsvalg-program 2017-2021

Hanna Meyer Thuestad og Lars Peter Østrem. To av Akershus sine delegater på landsmøtet 2016., Foto: Eidi Ann Hansen

Hva mener du at Venstre skal jobbe med i neste periode? Alle medlemmer og lokallag kan komme med forslag til endringer til stortingsvalgprogrammet. Programmet behandles på Akershus Venstres årsmøte, 4. og 5. februar. Her finner du fristene fram mot landsmøtet 2017, hvor programmet endelig vedtas.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 8 år siden.**

Prosessen

  • Venstres programkomite har utarbeidet et førsteutkast til stortingsvalgprogram som har vært på høring i organisasjonen høsten 2016.
  • Programkomiteen vil legge fram andreutkastet til stortingsvalgprogram 10. desember.
  • Fylkesårsmøtet skal behandle endringsforslag til stortingsvalgprogrammet 4.-5. februar 2017.
  • Deretter sender alle fylkeslag sine forslag til Venstre
  • Endelig behandling av endringsforslag til programmet skjer i Venstres landsmøte.

Frister

Fredag 20. januar:
Frist for lokallag og medlemmer til å sende fylket konkrete endringsforslag til andreutkastet fra programkomiteen. Det kommer en egen elektronisk løsning for innsending va forslag når andreutkastet legges fram.

Forslag som kommer inn etter fristen vil ikke få innstilling av hovedstyret. Forslag innkommet etter fristen kan behandles i fylkesårmøtet bare dersom 2/3 flertall av årsmøtet gir sin tilslutning til det.

Tirsdag 24. januar:
Hovedstyremøte. Hovedstyret gir innstilling på innkomne endringsforslag før fylkesårsmøtet.

Fredag 27. januar:
Fylketsstyres frist for å sende ut sakspapirer til fylkesårsmøtet til påmeldte delegater.

4. og 5. februar:
Fylkesårsmøte. Fylkesårsmøtet debatterer og stemmer over innkomne endringsforslag.

17. februar:
Fylkeslagets frist til å sende forslag til stortingsvalgprogrammet til Venstres hovedorganisasjon.

9. mars:
Delegasjonsmøte i landsmøtedelegasjonen.

31. mars til 2. april:
Landsmøte i Ålesund. Endelig vedtak av stortingsvalgprogram.

11. september:
Venstre er høstens store valgvinner.

 

 

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 8 år siden.**