Venstre fikk støtte for søskenrabatt i SFO

SFO blir nå billigere for familier med flere barn., Foto: Erik Lundeby

Frogn har i mange år hatt søskenrabatt i barnehagene. Venstre fikk gjennomslag i Formannskapet for at familier med mange barn kan slippe billigere i SFO.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 6 år siden.**

-Vi er glade for at flertallet i Formannskapet støttet oss i å legge om gebyrregulativet, sier Venstres Erik Lundeby. Familiene får nå 30% rabatt for barn nummer to, og 50% for tre eller flere barn i SFO.

Det var Høyre og Arbeiderpartiet som samarbeidet om hovedtallene i Frognbudsjettet. I likhet med Venstres budsjettforslag var skole en hovedsatsing i det lilla flertallsbudsjettet.

-Det er positivt at flertallet satser tungt på skole, sier Lundeby.

Venstre ønsket imidlertid at økt satsing skulle gi økt timetall i Frognskolen, noe som ikke ligger i flertallsbudsjettet.

-Skal skolen bli bedre, må vi øke tilbudet, sa Lundeby, som på lengre sikt ser for seg et heldagstilbud i Frognskolen.

Et annet Venstreforslag som fikk flertall og blir med i Formannskapets innstilling er at Frogn kommune skal utvikle et klimabudsjett med målsettinger for alle enheter.

-Vi hadde mange klimaforslag som falt, men et klimaregnskap er i hvert fall et godt utgangspunkt for å kommer videre med å kutte utslipp, sier Lundeby.

Formannskapets Frognbudsjett sendes nå på høring før endelig vedtak i kommunestyret 14.12.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 6 år siden.**