Et statsbudsjett for klima, skole og barnefamilier

Fra presentasjon av Venstres statsbudsjett hos ASKO, høsten 2016, Foto: Mona Lindseth

Venstre med betydelig gjennomslag for bedre klima, miljø, skole og utdanning.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 8 år siden.**

Etter uker med intense forhandlinger ble det lørdag kveld endelig enighet om statsbudsjettet mellom rStatsbudsjett 2017 Klima egjeringen og
samarbeidspartiene Venstre og KrF. Forhandlingene ble ekstra utfordrende etter at regjeringen startet med å legge fram et ultimatum om den såkalte bilpakken. Likevel endte Venstre og KrF opp med å få gjennomslag for flere klimatiltak, selv om selve bilpakken slik den ble lansert ikke ble endret.

– Venstre har fått gjennomslag for tiltak som reduserer klimagassutslippene betydelig. Kuttene er beregnet til 662 500 tonn CO­2-ekvivalenter, nesten dobbelt så mye som regjeringen la opp til. I tillegg har vi fått gjennomslag for flere av våre kjernesaker knyttet til skole og utdanning og barn og unge, sier Mats Hansen gruppeleder i Rana Venstre og nestleder i Nordland Venstre.

Elbilfordelene utvides ved at fritaket for moms forlenges til 2020, og for hydrogenbiler til 2025. Gratis parkering, fergetransport og bompengefritak skal fremdeles avgjøres lokalt, men det etableres en bindende nasjonal regel om at utslippsfrie biler ikke skal betale mer enn halvparten av takstene til biler som ikke er nullutslippsbiler. Venstres forslag om å gi lavere årsavgift for innbyggere bosatt i områder av landet som ikke har noe reelt alternativ til bil, skal utredes og inn i budsjettet for 2018. Partiene er også enige om å øke vrakpanten for fossile varebiler, mopeder, motorsykler, campingvogner og fritidsbåter.

I budsjettet som det nå er oppnådd enighet om finner vi flere områder som Statsbudsjett 2017 Studenter gjelder Rana og Nordland. Venstre og KrF har blant annet fått gjennomslag for at det skal bygges 300 flere studentboliger enn det regjeringen la opp til, noe som styrker arbeidet med å bygge studentboligene i Kaialundveien. Nord universitet blir også kompensert med flere millioner kroner som de lå an til å tape etter fusjonen.

Også for fylkeskommunene ligger det ekstra penger til Nordland. Enigheten om budsjettet sikrer 200 millioner i regionale utviklingsmidler, 40 millioner i tapskompensasjon for de fylkeskommunene og 56 millioner til skredsikring av fylkesveiene. Mye av dette vil gå til Nordland siden Nordland har mange rasutsatte veier og en stor andel av regionale utviklingsmidler.

Også skolehelsetjenesten og kampen mot barnefattigdom styrkes i dette budsjettet, både med friske midler og forsøksprosjekter med gratis barnehage/SFO i én eller flere kommuner.

Statsbudsjett 2017 Barn og unge

– Jeg gleder meg også over at Venstre har fått gjennomslag for å øke lærlingetilskuddet, midler til flere helsesøstre og tidlig innsats i skolen gjennom økt lærertetthet fra 1.-4. trinn. Økningen i tidlig innsats vil bli viktig å ta med seg inn i skolestrukturdebatten, avslutter Hansen.

Les mer om budsjettet her:

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 8 år siden.**