Sterkere sammen

Foto: Sveinung Bråthen
Det er trist å se at det kan gå mot flertall for å bevare fylkene slik de er nå. Minst mulig endring er selvsagt den enkleste løsningen, men det er ikke den beste. Det hviler et enormt ansvar på Ap, FrP og Sp i denne saken. Det som nå bedrives er ikke samfunnsbygging. Det er direkte ødeleggende for hele landsdelen. Vi hører naturlig sammen av geografiske, historiske og kulturelle årsaker, og det er nesten ikke til å tro at to av de større partiene ikke klarer å enes.
Stortinget har bestilt ti regioner. I en slik setting, og også fordi vi her på Sørlandet er en landsdel, så er ett Agder den eneste fornuftige løsningen. Vi som er innbyggere i Agder-fylkene har svært mye til felles: Universitet, sykehus, arbeidsmarked, handelstilbud, flyplass, kulturinstitusjoner, felles politiregion osv.
Som det eneste partiet i landsdelen, står alle lokallagene i Venstre samlet om at tiden nå er moden for at de to fylkene bør slå seg sammen. Venstre har selv allerede tatt konsekvensene av dette, og har etablert ett felles fylkeslag, Agder Venstre, som en sammenslutning av fylkeslagene i Aust- og Vest-Agder. Vi klarer til og med å stille med felles liste til stortingsvalget.
Vi er en landsdel som er blitt veldig mye bedre knyttet sammen, siden den gang fylkesgrensen mellom Agder-fylkene ble tegnet på kartet. Vi har fått infrastruktur i samfunnet som de bare kunne drømme om, de som levde på den tiden: Motorvei, internett, mobiltelefoner og mye mer. Vi har derfor i all praksis utviklet oss til én landsdel i dag. Dette er noe som de aller fleste samfunnsinstitusjonene, både private og offentlige, har tatt konsekvensene av, og har høstet gevinstene av. Bare ikke det fylkeskommunale byråkratiet.

Vi har behov for et bedre og mer effektivt demokrati, og for en mer effektiv forvaltning. Vi har behov for å bruke mer av de offentlige midlene til tjenesteyting, til utdanning og til enda mer investeringer i samferdsel. Vi har ikke behov for å opprettholde to fylkesadministrasjoner eller to fylkesting på hver sin side av en fylkesgrense som er gått ut på dato. Derimot har vi behov for mer folkestyre over viktige landsdelssaker som i dag ofte avgjøres gjennom ineffektive og udemokratiske prosesser.
Sammen skal vi vise at Agder, med vårt livskraftige og internasjonalt orienterte næringsliv, universitet og forskningsmiljø skal utvikle seg til en betydelig sterkere drivkraft i Sør-Norge og i Skagerrakregionen. Sammen er vi sterke.
 

Petter N. Toldnæs (V)
Austegd og førstekandidat i Vest-Agder og Aust-Agder
Ingvild W. Thorsvik (V)
Vestegd og andrekandidat i Aust-Agder og Vest-Agder
**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 6 år siden.**