Regjeringen fremmer forslag om kjøp av 5 nye P8-Poseidon maritime patruljefly

– For å videreføre en maritim overvåkingskapasitet som kan møte dagens og fremtidens utfordringer foreslår Regjeringen å anskaffe fem P-8A Poseidon maritime…
regjeringen.no|Av Forsvarsdepartementet

 

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 6 år siden.**