Venstre fikk flertall for julegave til Drøbak skole

Venstre satte ned foten for å nedlegge alle tiltak for et godt skolemiljø., Foto: Erik Lundeby

Da Venstres Line Stokholm klaget over at elever besvimte i forsamlingsrommet på Drøbak skole, stengte kommunen rommet. Nå har Venstre fått flertall for at Drøbaks-klassene kan samles der igjen neste jul.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 8 år siden.**

-Hurra! sier Line Stokholm da det er klart at et enstemmig Frogn kommunestyre vedtar Venstres forslag til omprioritering.

-Jeg er veldig fornøyd med at barn og voksne på Drøbak snart kan samles i eget hus igjen. Veldig viktig at barnas arbeidsmiljø også tas på alvor!

Stokholm tok tak i saken da hun hørte at en gutt besvimte under en juleforestilling på grunn av det dårlige inneklimaet i skolens forsamlingsrom. Venstre tok opp saken i utvalg for oppvekst, omsorg og kultur.

Kommunen iverksatte da undersøkelse av forholdene, og konkluderte med at forsamlingsrommet ikke kunne brukes uten at ventilasjonsanlegget og også rømningsveiene ble utbedret. I stedet for at de kritikkverdige forholdene ble rettet opp, ble rommet stengt, og i snart et år har elever og lærere på Drøbak skole ikke hatt et rom de kan samles i for klassesarrangementer, forestillinger, avslutninger o.l.

Kommunestyret har nå vedtatt at dette rommet skal settes i stand til skolestart høsten 2017, og at dette skal prioriteres innenfor de 7,8 millioner som er avsatt til oppgradering av kommunens bygg neste år. Hovedutvalg for oppvekst, omsorg og kultur har tidligere fått opplyst at oppgraderingen vil koste omtrent 1,4 millioner.

Nå må kommunens eiendomsenhet gå i dialog med sivilforsvaret om hvilke løsninger som kan aksepteres i rommet, som også skal kunne fungere som tilfluktsrom i urolige tider. Venstre håper det snart vil være håndverkere i arbeid i rommet, slik at elevene på Drøbak kan ha neste års juleforestillinger i rommet uten at noen besvimer.

Godt gjennomslag for Venstre i budsjettet

Venstre er også godt fornøyd med andre gjennomslag i budsjettet. Partiet fikk gjennomslag for at det skal innføres søskenmoderasjon i SFO i kommunen. Dessuten ble det vedtatt at Frogn kommune innfører klimabudsjett og klimaregnskap som følger opp tiltak i alle enheter fra 2018. Rådmannen får neste år på seg til å forberede kommunen på klar og tydelig rapportering på miljø og klima.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 8 år siden.**