Vi slår et slag for de selvstendige – leserinnlegg i RB

Framtidens bedrifter er en av de viktigste satsningene i Venstres alternative budsjett, Photo:"Pixabay/Unsplash"

Oljekrisen rammer også Romerike
Vi slår et slag for de selvstendige
Rundt 14 prosent av de sysselsatte i Norge er selvstendig næringsdrivende, mange i bedrifter med færre enn fem ansatte.

Leserinnlegg Romerikes blad, 7. desember 2016

Romerike har et variert bedriftsspekter, fra små, selvstendige til større bedrifter, hvorav mange har vært basert på oljenæringen.
På grunn av fallet i oljeprisen må også disse næringene gradvis omstille seg. Da trenger vi ikke bare fokus på rammebetingelsene for de store selskapene, men også å bedre vilkårene for de fremtidige vekstbedriftene som gjerne starter som selvstendige næringsdrivende.
Innovativ framtid
Venstre foreslår derfor mer enn 1,5 milliarder kroner til tiltak for selvstendig næringsdrivende i sitt alternative statsbudsjett for 2017.
Vi trenger et løft for selvstendig næringsdrivende. Venstre vil gjøre det enklere, tryggere og mer lønnsomt å starte egen bedrift. Det gjør vi fordi det er de nye, innovative bedriftene som skal bygge framtidens økonomi.
Uten arbeidsgiveravgift
Rundt 14 prosent av de sysselsatte i Norge er selvstendig næringsdrivende, mange i bedrifter med færre enn fem ansatte. For å styrke økonomien for disse bedriftene, som vi ønsker at skal vokse og skape verdier, går Vi inn for å gi fritak for arbeidsgiveravgift de første tre månedene. Dette vil bidra til lavere risiko og bedre inntjeningspotensiale for nyoppstartede småbedrifter.
Startkapital er avgjørende for at gode ideer skal gå fra tegnebrettet ut på markedet. Derfor foreslår vi også å øke tilskuddet til pre-såkornfond som skal finansiere framtidens norske innovasjoner med 50 millioner.
Venstre foreslår i tillegg å øke pensjonsinnskudd for selvstendig næringsdrivende fra fire til seks prosent, og vi vil likestille selvstendig næringsdrivendes minstefradrag med vanlige lønnsmottakere.
Retten til dagpenger
Samtidig styrker vi sykelønnsordningen med 171 millioner kroner og utvider retten til dagpenger og bedriftshelsetjeneste for selvstendig næringsdrivende. Summen av disse og andre tiltak er at det blir tryggere for gründeren og familiene deres å skape sin egen arbeidsplass.
Framtidens bedrifter er en av de viktigste satsningene i Venstres alternative budsjett. Det vil også gi store muligheter for næringslivet på Romeriket, i en tid der det er behov for å tenke nytt og innovativt for å skape nye, varige arbeidsplasser.
Torild Jørgensen
Lørenskog Venstre

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 8 år siden.**