LIVEBLOGG: bystyrets møte 14.12.16

Guri Melby, Espen Ophaug, Toril Berge Flatabø og Hallstein Bjercke er toppkandidater på Oslo Venstres bystyreliste., Foto: Jo Straube

Oslo Venstre blogger LIVE fra siste bystyremøte i 2016.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 8 år siden.**

12:01: Opprop

For Venstre møter Guri Melby, Hallstein Bjercke, Espen Ophaug og Odd Einar Dørum (for Toril Berge Flatabø).

 

12:07: Diskusjon rundt hvorvidt sakene om Ekebergsletta bør sendes tilbake til byrådet for ny behandling

Tilbakesendingsforslaget kom fra SV, og fikk kun Venstre, SV, Rødt og Geir Kvarmes (H) stemmer. Mye enighet i dette byrådet!

 

12.09: Muntlig spørretime

Guri Melby følger opp et spørsmål fra Høyre om private barnehager. Bredde i tilbudet er viktig for Venstre. Og i diverse undersøkelser så scorer de private best. Det er Norlandia som driver den aller beste avdelingen. Hva ville byråden sagt om Oslos beste barnehage ønsket å opprette en ny barnehage eller en ny avdeling?
-Byråd Tone Tellevik Dahl svarer at private kan utvide kapasiteten, men ikke bygge nytt.

 

Guri Melby stiller spørsmål om offentlighet rundt søppeltømmingssituasjonen.
-Byråd Berg sier at dette var en glipp og understreker at byrådssekretæren som var omtalt i dagens utgave av Dagsavisen har lagt seg flat.

Melby følger opp. Hun mener byråden selv burde lagt seg flat. Hun følger også opp med spørsmål om hva byrådet til nå har gjort for å sikre mer åpenhet i kommunen?
-Byråd Berg sier at byrådet ønsker en ekstern revisjon av søppeltømmingsprosessen og at det er udramatisk.

13.15: Vi er nå på behandling saker. På grunn av sin bakgrunn som byråd (savner de tidene </3) er Guri Melby inhabil i de to første sakene, og Venstre setter inn supervara Julianne Ferskaug.

13.30: Nå skal endelig sakene om Ekeberg behandles.
I denne saken mener byrådet at det skal bygges en stor stadion på Ekebergsletta, det mener mildt sagt ikke Venstre. I tillegg går Ap sammen med Frp og Høyre for å bygge enda en hall.

Hallstein Bjercke må nå forlate møtet grunnet uoppsettelig arbeid en liten stund, for øyeblikket er V representert ved Melby, Ophaug, Dørum og Ferskaug.

Espen Ophaug holder Venstres hovedinnlegg. Hele innlegget kan ses på Oslo Venstres facebookside www.facebook.com/OsloVenstre.

Guri Melby tar også ordet. Se innlegget på Facebooksida vår, da vel!

Dessverre er Venstre og Rødt alene om å ikke ønske KFUM-arena. Trist for byen. I tillegg har MDG og SV dessverre akseptert at Ap søker flertall med H og F og derfor er det også flertall for den andre idrettshallen.

 

14:27: Nå behandles inngåelse av avtale mellom Oslo og Akershus om Fornebubanen.
Guri Melby holder Venstres innlegg. Hun understreket viktigheten av god fremdrift herfra etter at byrådet foreløpig har forsinket hele Fornebubaneprosjektet med minst ett år. Bymiljøavtalene må det også være fremdrift på. Men endelig har vi fått en sak som bringer oss ett skritt videre Fornebubanen. Hun oppfordret også byråden til å omtale bymiljøavtaler, byggestart og ferdigstillelse i sitt innlegg.

 

14:52: Bystyret går nå for å tenne julegranen.

15.20: Bystyret er tilbake fra julegrantenning og nå behandles idrettsbehovsplanen.
Guri Melby holder Venstres innlegg. Her er innlegget i sin helhet:

Svært mange av oss har en eller annen gang vært aktiv i et idrettslag i en eller annen rolle, enten som utøvere, som foreldre, som støttespillere, oppmenn eller tilskuere, mest av alt fordi det gøy. Og nettopp fordi det er gøy, så er idrett og friluftsliv viktig for folkehelsa, for trivsel og livskvalitet, for å skape gode lokalmiljø og gode møteplasser. På fotballaget, i skigruppa, i bokseklubben eller i marka så er det rom for alle, uavhengig av sosial bakgrunn. Få ting knytter nabolag og bydeler sammen på samme måte som idrettslagene greier på sitt beste. Selvsagt finnes det negative eksempler på klubber eller lag som har så høye treningsavgifter eller hårreisende press om fancy utstyr at ikke alle har råd til å delta, og selvsagt finnes det eksempler på overivrige trenere som har toppet lag på en sånn måte at alt for mange har falt fra for tidlig. Men heldigvis har vi mange idrettslag i Oslo som gjør en fantastisk innsats for å få med seg de som har høyest terskel for å delta. Et glimrende eksempel på dette er den relativt ferske Tøyen sportsklubb, som ble offisielt stiftet i fjor sommer. På under ett år har det kommet til over 750 medlemmer. Den tilbyr alt fra capoeira og sjakk, til moderne dans for gravide – alt for en hundrelapp.

Oslo kommunes jobb er ikke å dra i gang Tøyen sportsklubb, det klarer lokale ildsjeler helt fint selv. Vår hovedoppgave er å sørge for at de har et sted å være, og et sted der det er gratis slik at de slipper å ta høye treningsavgifter. Tøyen trenger sårt en ny flerbrukshall – det er det viktigste Oslo kommune kan bidra med. Jeg er glad for at byrådspartiene nå jobber med å finne en midlertidig løsning for Tøyen, men jeg er svært bekymra for at den midlertidige løsningen blir en hvilepute for å finne en permanent og mye bedre løsning. En midlertidig plasthall er selvsagt helt ok å drive aktivitet i, men det skal mye til før det blir et ordentlig sosialt møtested, og ikke minst noe som bidrar til å løfte en bydel. Alle som har sett plasthallen på Mortensrud vet kanskje hva jeg snakker om… Jeg vil derfor utfordre byrådspartiene og Rødt til å stemme for vårt forslag nummer tre om å sette i gang planleggingen av en permanent flerbrukshall på Tøyen – først da viser dere at dere mener alvor med et ordentlig løft for idretten i bydelen, og i Oslo sentrum.

For behovsplanen dokumenterer nå klart og tydelig det mange av oss har visst lenge, nemlig at det er sentrumsbydelene som har de største behovene for både flerbrukshaller og kunstgressbaner. Dessverre svarer ikke planen på disse behovene, og det er svært uklar framdrift på viktige prosjekter som flerbrukshallene på Frogner, Dælenenga og Tøyen, og ingen konkrete planer i en stor bydel som St. Hanshaugen. Vi har derfor fremmet forslag om at byrådet legge frem en sak innen utgangen av 2017 med en plan for hvordan vi kan få realisert flere idrettsanlegg i de bydelene som i dag har dårligst dekning, altså Frogner, St. hanshaugen, Gamle Oslo og Grünerløkka. Vi mener også at ambisjonsnivået for flerbrukshaller generelt bør opp, fra å slå fast at kapasiteten kun skal følge veksten i barn og unge til å ha en målsetting om å bedre anleggsdekningen.

 

Til slutt, ordfører, vil jeg bare gjenta det jeg sa i budsjettdebatten, nemlig at jeg er svært skuffet, men ikke overrasket, over at byrådet setter områdebadene i sør og vest på vent, og at de kansellerer bystyrets enstemmige vedtak om å bygge nytt bad på Tøyen med dette budsjettet. Sjelden har vel avstanden mellom hva partier har stemt for i posisjon og i opposisjon vært større enn den er for Oslo Arbeiderparti i denne saken – fra klare valgløfter om flere nye, større svømmeanlegg ender vi opp med to mindre bad og rehabilitering av det som i dag er vårt hovedbad, og som ikke en gang er godkjent for å arrangere NM. Det er synd for alle som er opptatt av svømmeopplæring, av svømmeidretten og ikke minst det brede folkehelsetilbudet som badene representerer. I vårt budsjettalternativ så la vi opp til den badesatsingen som et samlet bystyre vedtok i 2014. I tillegg så la vi inn midler til Valle Hovin ishall, et kjempeviktig prosjekt for idretten – og ikke minst – et veldig godt eksempel på et anlegg som forener behovene til både topp- og breddeidrett. I denne saken så opplever jeg at flere har laget et unødvendig og kunstig skille mellom topp og bredde, for her trenger det ikke å være noen motsetning! I en raskt voksende by som Oslo, der det er behov for så mye nybygg fremover så er det vår oppgave å sørge for at de anleggene vi bygger tilfredsstiller behovene til både elite, breddeidrett og egenorganisert aktivitet.

Ordfører,

jeg er glad for at en samlet komite mener utviklingen av nye anlegg må skje i tett samarbeid med Oslo Idrettskrets og de prioriteringene kretsen gjør. Idrettskretsen kjenner i stor grad til hvilke behov som finnes i byen og er en viktig ressurs for oss i bystyret når vi skal gjøre våre prioteringer.

Jeg vil avslutte med å takke arbeidsgruppas leder Andreas Halse for en god jobb, jeg synes komiteen i har blitt enige om veldig mye bra og jeg ser frem til å følge oppfølgingen av planen.

16.14: Nå behandler bystyret privat forslag fra blant annet vår egen Espen Ophaug om en egen småbåtstrategi for Oslo kommune
Espen Ophaug holder Venstres innlegg. Båtlivet er viktig for Oslo, og vår oppgave er å tilrettelegge for småbåtlivet. The blue and the green and city in between ger et slagord som Oslo bruker mye, og det skal vi være stolte av. Nærheten til sjøen og havet er unik. Men dessverre har båtliv blitt nedprioritert. 4000 personer står i kø for å få båtplass. Vi må binde byen og sjøen sammen, og da må vi tilrettelegge for bruk av havet, sa Ophaug, og skrøt av at han har mange venner som eier egen båt (hehe).

16:45: Bystyret tar middagspause. Snart tilbake!

17:43: Nå behandles områdeplan for Gjersrud-Stensrud.
Espen Ophaug holder Venstres innlegg. Livebloggredaksjonen var dessverre opptatt med andre oppgaver under innlegget, men det kan ses på Oslo kommune-tvs nettsider. Og vi VET det var fabelaktig.

18:27: Nå behandles VPOR på Stovner.
Espen Ophaug holdt Venstres innlegg. Han skrøt av VPOR som verktøy og at av denne VPORen i sær, som er en meget god VPOR. I tillegg understreket han viktigheten av en god plassering for det nye badet på Stovner.

18:35: Nå behandles privat forslag fra Guri Melby om en mer barnevennlig by.
Guri Melby holder Venstres innlegg. Det er mange faktorer som avgjør om byen er barnevennlig. Det handler kanskje særlig om hvordan byen vår er fysisk utformet. Dessverre har byrådet sagt nei til vårt forslag om å lage en en egen handlingsplan. Det er skuffende, for Oslo har langt igjen å gå for å bli en by som er mer tilpasset for barn og unge. I dag er byen veldig godt tilrettelagt for voksne, det gjenspeiler seg også i undersøkelser om hvem som bruker byen. Hun nevnte flere konkrete tiltak som kan gjennomføres for å gjøre byen mer barnevennlig, blant annet flere lekeplasser, universell utforming, kollektivtrafikken vår og så videre.

20:02: Beklager vårt fravær, men nå er vi tilbake! Nå behandles forslag fra Frp og H om tiggeforbud i Oslo.
De gir seg ikke… Men heldigvis, i dag er det ingen risiko for flertall! Hallstein Bjercke holder Venstres innlegg. Hun plasserer skapet der det skal stå og sier at sosiale problemer løses med sosialpolitiske virkemidler og ikke med justispolitikk. Tiggeforbud er uaktuelt for Venstre, det er et prinsipp at man skal kunne be om hjelp. Venstre vet at det finnes utfordringer knyttet til for eksempel narkotikasalg og forsøpling av det offentlige rom når byen får mange fattige tilreisende. Derfor oppfordrer V byrådet til å gå i dialog med de som jobbe med de gruppene som i dag tigger for å forsøke å finne andre virkemidler som kan bedre forholdene for disse menneskene, sa Bjercke, sånn omtrent.

20:45: Nå behandles frivillighetsmeldingen.
Hallstein Bjercke holder Venstres innlegg. Innlegget vil bli lagt her i sin helhet etter møtets slutt, men utålmodige sjeler kan se det nå på Oslo kommune-tv allerede!

21.01: Nå behandles et privat forslag fra Høyre om styrking av rådgivningstjenesten
Julianne Ferskaug holder Venstres innlegg. Her er innlegget i sin helhet:

Ordfører,

Representantene Jenny Clemet von Tetzchsner og Saida Begum har fremmet et veldig godt og viktig forslag. Frafall er en av de største utfordringene vi har i skolen i dag, og det finnes ingen quick-fix på å få flere til å fullføre å bestå. For frafall er en sammensatt problemstilling. Elevene må oppleve motivasjon, mestring, å bli utfordret – de må trives på skolen og flere må velge riktig utdanningsløp for seg. Dette er bare noen eksempler – og da har vi ikke en gang startet med alle forholdene utenom skoletiden.

Ordfører,

En bedre rådgivningstjeneste er noe ungdom er svært opptatt av. Det er alltid høyt prioritert av Sentralt ungdomsråd, Elevorganisasjonen og Ungdommens bystyre. Dessverre opplever mange elever i Osloskolen at de har et dårlig rådgivningstilbud, både når det gjelder utdanningsvalg og psykososialt. Og dette forslaget forsøker å gjøre rådgivning om utdanningsvalg til et bedre tilbud for Oslos elever. Det å redusere feilvalg og bortvalg er svært viktig i kampen mot frafall. Det å alene skulle orientere seg i hvilke muligheter som finnes i av videregåendelinjer eller høyere utdanning er veldig krevende. Og da må man ikke bare ha noen man kan diskutere det med, den personen man snakker med må også være kvalifisert til å veilede. Derfor støtter Venstre forslaget om en sertifiseringsordning for rådgivere – vi tror det vil være med på å sikre at flere elever velger riktig utdanningsløp. I tillegg støtter vi forslaget om at rådgivere kan møtes i større rådgiverteam for å sikre et sterkere fagmiljø, mer erfaringsutveksling og økt kompetanse.

Ordfører,

Dette forslaget forsøker å svare på utfordringene knyttet til feilvalg, bortvalg og mangel på kompetanse i rådgivningstjeneste. Det støtter Venstre ut. Likevel vil jeg bare til slutt si at det også er behov en styrking av den psykososiale delen av rådgivningstjenesten. Høyre og Venstre fremmet i vår et forslag om at byrådet skulle komme med en sak om hvordan rådgivningstjenesten skulle styrkes fremover – dessverre falt forslaget mot byrådspartienes stemmer. Jeg håper byrådet fremover vil være mer positive og fremoverlente for å få til en styrking av rådgivningstjenesten og ordningen med skolepsykologer både hva gjelder utdanningsvalg og for at alle elever i Osloskolen skal ha noen å snakke med.

21.30: Å JØSS! Der var bystyret ferdig med sakskartet! Og tradisjon tro er det nå tid for byrådslederens og opposisjonslederens tale. Livebloggen skal som vanlig gi terningkast og kommentarer til talene.

Først ut er Eirik Lae Solberg (H): han snakket om den nye tilværelsen i opposisjon og om flere morsomme stunder i bystyret 2016, før han sendte noen hyggelige kommentarer til posisjonen. Terningkast på innhold: 5. Terningkast på utseende, utstråling og fremføring: 6!!!! <3

Så er det Raymond Johansen (Ap): han snakket mest om de hyggelige tingene. Han takket og roste både gammel og ung. Terningkast på modenhet: 6. Terningkast på gestikulering: Jens Stoltenberg.

21.57: Å HERRE! DER ER BYSTYREMØTENE OVER FOR I ÅR! Klokka 20.00 i dag var vi i livebloggredaksjonen bekymret for at dette tidspunktet aldri ville komme! Takk for følget i år, alle fans, vi er tilbake i februar.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 8 år siden.**