VI GJER OSS IKKJE……

Andøy Venstre i samarbeid med Nordland Venstre inviterer til åpent møte i Hisnakul fredag 16. des kl. 18-20

På møtet stiller nestleder i Venstre, stortingsrepresentant og leder av miljøkomiteen – Ola Elvestuen.

Ola vil i sitt innlegg redegjøre for Venstre sitt alternative forslag Forsvarets Langtidsplan hvor vi går for delt løsning mellom Andøya og Evenes samt en styrking av Hæren og Heimevernet.

På møtet kommer også tidligere leder av Venstre – Odd Einar Dørum. Odd Einar er medlem av Venstres militærfaglige gruppe samt mangeårig stortingsrepresentant og tidligere justisminister.

I flertallsinnstillingen fra Stortinget uttrykkes det «bekymring» for beslutningsgrunnlaget og man ber regjeringen om å kvalitetssikre grunnlaget for så å komme tilbake til Stortinget. Vi har derfor utfordret Odd Einar Dørum – med hans mangeærige erfaringer fra Stortinget og erfaring fra regjeringsarbeid – til å si litt om beslutningsgrunnlaget og hvordan ei eventuell kvalitetssikring av beslutningsgrunnlaget bør utføres for at den blir grundig og etterrettelig.

Møtet er åpent for ALLE interesserte og det legges opp til rikelig tid til å stille spørsmål til «Venstretoppene».

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 8 år siden.**