En hyllest til bysyklene

Foto: Sveinung Bråthen

2016 har vært et fantastisk år for bysykkelordningen så langt. Aldri før har flere benyttet seg av det gode tilbudet Oslos bysykler er.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 8 år siden.**

Da Venstre satt i byråd sørget vi for en utvidelse av ordningen slik at antallet sykler skal dobles til 3000. I tillegg ble de gamle syklene byttet ut med nye, og det ble planlagt mange flere stativer i byen, også i de mindre sentrumsnære områdene. Jeg har registrert at byrådets forslag til budsjett og økonomiplan ikke legger opp til en ytterligere utvidelse av ordningen, og det mener Venstre er veldig synd. Når vi vet hvor populære bysyklene er og at det fortsatt finnes steder i byen som ikke har tilgang på bysykkelstativ i nærmiljøet, burde byrådet sørge for en videreutvikling av tilbudet.

Bysykkelordningen er et godt eksempel på et tiltak som er helt i tråd med bystyrets mål om at flere skal sykle i Oslo. Å bruke bysykkel er enkelt, man trenger ingenting annet enn et abonnement. I tillegg er tilbudet svært rimelig, langt billigere enn både å eie egen bil og å reise kollektivt. Men den lave prisen gjør også at hvem som helst i byen kan sykle. Sykler er dyre, og for mange er det ikke mulig å få råd til egen sykkel. Med bysykkeltilbudet kan barn og voksne få tilgang på sykkel både til lek og som transportmiddel. Nå som kollektivprisene i Oslo dessverre skal settes opp er det enda viktigere at vi sørger for gode miljøvennlige transportalternativer. Derfor må byrådet gjør det de kan for at utrullinga av nye sykler skal gå raskere, slik at vi så raskt som mulig får ut alle de 3000 syklene og får et mer velfungerende system.

En av de gruppene som sykler minst i Oslo er, overraskende nok, studentene. Da vårt byråd utvidet bysykkeltilbudet sørget Venstre for bysykkelstativer ved flere studiesteder. Jeg var nylig tilstede under åpningen av det nye stativet på Blindern, og møtte flere studenter som var glade for at de nå kunne sykle til og fra universitetet. Studentene er en gruppe som gjerne har dårlig tid og dårlig råd, og selv om kollektivdekningen til de fleste studiestedene er god, har det vært for dårlig tilrettelagt for sykling.

Skal sykkelen være et reelt alternativ for flere er det mye vi må gjøre. Vi må bygge mer og bedre sykkelvei, sørge for gode sykkelparkeringsmuligheter i hele byen og gjøre sykkelveiene tilgjengelige hele året. Det skal være enkelt å sykle i Oslo. Det er tilbud som bysyklene et utmerket eksempel på. For Venstre er bysyklene både sosialpolitikk, miljøpolitikk og folkehelse. Vi ønsker oss en fortsatt videreutvikling av tilbudet og mener byrådet må komme på banen med en plan for hvordan bysyklene skal bli tilgjengelige for enda flere. Vi gleder oss til bysykkelåret 2017!

 

Guri Melby (V)
nestleder i samferdsels- og miljøkomiteen
Oslo bystyre

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 8 år siden.**