Akershusbudsjettet 2017 – på lag med framtida

Akershus Venstres representanter i fylkestinget 2015 - 2019, Foto: Morten Skåningsrud

– Dette er et budsjett som ruster oss for framtida sier Solveig Schytz, Venstres gruppeleder i fylkestinget. Akershus fylkeskommunes budsjett for 2017 og økonomiplan for 2017-2020 ble vedtatt på fylkestinget i dag.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 8 år siden.**

Her er Schytz sitt innlegg i budsjettdebatten i fylkestinget:

Ansvarlig budsjett

Fylkesrådmannens forslag til budsjett og økonomiplan er stramt og ansvarlig. Vi må spare penger for å kunne investere i nye skoler og møte den store befolkningsveksten og veksten i skoleelever som kommer i Akershus i åra som kommer. Det er en ansvarlighet som Venstre støtter. Samtidig som budsjettet er stramt, er det gledelig at satsinga på yrkesfag gjennom det store yrkesfagløftet allikevel er styrket i rådmannens budsjettforslag. Venstre er også glad for at samarbeidspartiene i posisjon går inn for en reversering av en del kutt som rådmannen hadde lagt opp til på skoleområdet og til en styrking av voksenopplæringa og styrking av elev og lærlingombudet med ei stilling som mobbeombud.

Kollektivt, sykkel og gange

Hvis vi skal lykkes med å redusere klimagassutslippene er det viktig at flest mulig kan reise kollektivt, gå og sykle i hverdagen. Venstre er også svært glade for at vi fortsetter de store bevilgningene til Ruter slik at trafikkveksten fortsatt skal kunne tas med kollektivtrafikk, sykkel og gange. Også i 2017 er overføringene til Ruter så store at de både kan ha en fortsatt passasjervekst og fortsette innfasingen av fossilfrie og utslippsfrie busser. Skal vi ta trafikkveksten med kollektivtrafikk, sykkel og gange må vi også fortsette en høy utbyggignstakt på gang- og sykkelveier, investere i bussframkommelighet og i innfartsparkeringer og det må bli lettere å kombindere sykkel og kollektivtrafikk. Derfor er vi glade for å få til en styrking av sykkelveier, innfartsparkering og bussfremkommelighetstiltak i 2017, ikke minst for den store satsinga på sykkelhoteller som nå kommer på jernbanestasjoner i hele fylket.

Morgendagens løsninger

Vi fortsetter også det tette samarbeidet med kunnskapsmiljøene i fylket om innovasjon og næringsutvikling, kunnskapsmiljøene i Akershus er blant Norges fremste innen fornybar energi og bioøkonomi, og det er vårt ansvar bidra til at denne kunnskapen blir morgendagens løsninger og morgendagens bedrifter og arbeidsplasser. Derfor vil vi også legge breisida til for å få framdrift i arbeidet med å realisere innovasjonsbygget på Campus Ås.

Styrker kulturen

Vi har nettopp vedtatt en ny kulturplan og Venstre er veldig godt fornøyd med at vi nå styrker kulturbudsjettet med 4,5 millioner i året for å kunne oppfylle denne kulturplanen. Ved å styrke samarbeidet mellom kulturtilbud og kompetansemiljøer i kommunene, på de videregående skolene våre, på høgskolene og mellom frivilligheten og de profesjonelle aktørene så håper vi at disse pengene skal gi flere muligheter for unge talenter fra Akershus. Jeg gleder meg til å følge dette arbeidet videre. I tillegg styrker vi overføringene til frivillige lag og foreninger betydelig.

Takk til Høyre, Krf, Sp og Frp for godt samarbeid om budsjettet også i år.

Opposisjonens forslag allerede vedtatt

Til slutt vil jeg gi en stemmeforklaring på at vi denne gangen støtter veldig få at opposisjonens verbalforslag:

Venstre er enige i nesten alle forslagene som legges fram, vi er så enige at vi faktisk har foreslått mesteparten selv, enten nå eller vi har fått det vedtatt og gjennomført allerede. Noen ting for flere år siden, noen ting vedtok vi i budsjettet i fjor. Det er forstemmende å se at forslag som ble vedtatt for nøyaktig ett år siden fremmes på nytt nå. Gode forslag altså, men nesten alt er allerede vedtatt, under oppfølging eller allerede gjennomført.

Les om Fylkestingets økonomiplan her.

 

 

 

 

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 8 år siden.**