Budsjettet: Gruppeleders innledning

Foto: Jo Straube

Ordfører. Kjære bystyre.

Det var spennende i fjor, og jammen er det spennende også i år, når vi i dag legger selve rammene for de neste års arbeid i kommunen vår! Og slipsdag er det i år også. Der denne gruppelederen har iført seg et Venstre-grønt slips, for anledningen.

Da vi seks samarbeidspartier lanserte vårt forslag til budsjett for noen uker siden, sa ordføreren at vi gjør et godt budsjett bedre. Og det er jeg hundre prosent enig i! Rådmannens forslag til handlingsprogram var et godt forslag. Men selv gode forslag kan alltids gjøres enda bedre. Og jeg føler vi her gjør budsjettet enda bedre innen Venstres hjertesaksområder, nemlig miljø og klima, skole og oppvekst, næring og verdiskaping samt omsorg og fellesskap, i tillegg til våre lokale hjertebarn byutvikling og kultur.

Det er ikke tilfeldig at fargen på Venstre-slipset er grønn, for å si det sånn. I dette budsjettet går vi nemlig videre i arbeidet med å skape en mer miljøvennlig by. Vi prioriterer f eks en god slump med midler for å lage bilfrie soner, og med det gjøre sentrum i byen til et trivelig sted å være. Vi prioriterer merking og utbedring av gang- og sykkelveier, da vi vet standarden på en del av disse er meget dårlig mange steder. I diskusjoner har jeg brukt Moneheia som eksempel på et område som virkelig trenger å få tatt igjen forsømmelse av gangveiene, men det er akkurat like ille mange andre steder også. Vi vil ha en prøveordning der nullutslippsbiler gis prioritet ved varelevering i

Kvadraturen. Vi vil ha nærdyrka mat, miljøeffektiv drift i kommunen og mye mer.

Men vel så mye som grønn profil har det for Venstre vært viktig å bidra til at vi får et budsjett som prioriterer de som trenger det mest. Hele grunnen til at vi i samfunnet har politikere, er i mine øyne for å støtte de som trenger det mest. Her gjør vi det blant annet ved å følge opp rusfeltet og psykisk helse. Vi gir økte rammer til arbeid med flerspråklige barn i barnehage. Vi øker støtten til EM-klubben og ikke minst, vi setter av ekstra midler til tiltak for barn i lavinntektsfamilier. I den sammenheng vil jeg gjerne også legge frem et verbalforslag i oppvekstsektoren som lyder: «I statsbudsjettet er det nå slik at kommunene kan søke om midler til prøveprosjekt med gratis SFO og fulltidsbarnehage for familier med inntekt under kr. 500 000,-. Bystyret ber administrasjonen snarest mulig søke om slike midler slik at Kristiansand kommune kan bli en del av prøveprosjektet». De skarpeste ørene i salen vil merke seg at dette lyder forbløffende likt et av fjorårets verbalforslag, og det er helt riktig. Grunnen til at vi løfter dette nok en gang er for det første at vi mener dette er en god ting, og for det andre at muligheten nå faktisk byr seg på nytt, etter at årets forhandlinger om statsbudsjettet har resultert i slike prøveprosjektmidler som kommunene kan søke på.

Da vi seks samarbeidspartier i fjor presentert vårt budsjett i Formannskapet, uttrykte Arbeiderpartiets Mette Gundersen at hun mente å se en tydelig endring i profil og prioriteter ift tidligere budsjetter, og mente det var klart at de styrende partier hadde hatt godt av sentrumspåvirkning fra Venstre og Senterpartiet. Om vi skal ta all ære alene vet jeg ikke, men jeg tar nå gjerne uansett med meg alle godord jeg kan høre. I år var det Svs Melissa Lesamanas tur, som sa noe omtrent som «her skulle man tro det har vært en sosialist med i møterommet når dere har laget budsjett». Her går hun selvfølgelig godt over streken! Men jeg tar det likevel med som et positivt utsagn, og tar det som en bekreftelse på at vi i dette budsjettet kan se for oss ganske så bred støtte for mye.

Når det er sagt har jeg på ingen måte illusjoner om at det ikke sitter noen i salen med meninger om et eller annet som burde vært annerledes. Det skulle da bare mangle. Og kanskje vil de også i år prøve å utfordre oss i Venstre på at vi skulle gjort enda mer for…tja, det kan være hva som helst. Det må de egentlig bare gjøre. I Venstre er vi veldig trygge på at budsjettpakka vi her er med på å legge frem gjør et godt budsjett enda bedre, og det gjøres ved å prioritere Venstres hjertesaker miljø og klima, skole og oppvekst, næring og verdiskaping samt omsorg og fellesskap, i tillegg til våre lokale hjertebarn byutvikling og kultur.

Takk.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 8 år siden.**