Budsjettet: Ivar om oppvekst

Foto: Jo Straube

Ordfører.

Som jeg var inne på i innledningen er skole og oppvekst et prioritert politisk område for Venstre, og jeg ønsker derfor å si noen ord nå som vi er kommet til denne sektoren i budsjettbehandlingen.

Å prioritere skole og oppvekst er å prioritere fremtiden vår. Derfor ønsker vi i fellesforslaget vi er en del av å sette av mer penger til en rekke tiltak for å bedre kårene for viktige områder i oppvekstsektoren.

Også i år vil jeg blant disse spesielt trekke frem EM-klubben, der det blant annet drives leksehjelp og støtte til praktiske oppgaver for enslige mindreårige flyktninger. Et fantastisk flott tiltak vi er nødt til å prioritere høyt for å sette handling bak ordene om å prioritere de som trenger det mest. I fjor gjorde vi det i form av en ekstraordinær bevilgning for 2016. Denne gangen er de med i hele fireårsperioden.

I tillegg er SFO en tydelig satsing vi i Venstre er glade for, der vi vil jobbe med både innhold, kvalitet, pris og inntektsdifferensiering. Og ikke minst verbalforslaget om å søke om prosjektmidler for gratis SFO og fulltidsbarnehage for familier med inntekt under kr 500 000,-. Her må vi være offensive og frempå og søke med en gang.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 8 år siden.**