Budsjettet: Petter om teknisk

Foto: Maria Fromreide-Nessler

I år har Venstre sørget for at miljø- og klimapolitikk, for første gang, er blitt den store saken i forbindelse med behandlingen av statsbudsjettet i Stortinget. Det er jo fantastisk! Jeg skulle jo gjerne sett at det hadde vært slik i Kristiansand også, for dette ER vår tids viktigste og største utfordring.

Når det er sagt, så er Venstre, som en del av flertallskoalisjonen glad for at både rådmannens budsjettforslag og i koalisjonens endringsforslag "staker ut en grønnere kurs for byen vår", som ordføreren innledningsvis uttrykte det.

Odderøya er et fantastisk friluftsområde, men noe av idyllen ødelegges av alt for mye unødvendig biltrafikk, spesielt i helgene. Venstre er derfor glad for at vi fra neste år skal prøve ut en ordning med gratis parkering i Kilden p-hus på søndager. Med parkeringshus i øyas randsone burde det være helt unødvendig å kjøre bil inn i idyllen. Vi ønsker mindre biltrafikk i området og ber derfor Kristiansand Parkering legge frem en plan for hvordan en kan redusere antall parkeringsplasser på Odderøya.

Et annen godt miljøtiltak i byens sentrum er forslaget om en prøveordning der nullutslippsbiler skal gis prioritet og fordeler ved varelevering i Kvadraturen. Det er ikke særlig hyggelig å bevege seg gjennom byens sentrum på formiddagen når gågata er full av store trailere og varebiler. Jeg ser frem til at kommunen i samarbeid med Kvadraturforeningen kan vurdere mulighetene for dette.

Forslag til ny Gatebruksplanen for Kvadraturen skal nå ut på høring. Da høringsutkastet ble behandlet i BMU kom det frem klare ønsker om flere bilfrie områder, flere gågater og en betydelig reduksjon i gateparkeringen. Dette vil høyne kvaliteten på byens sentrum, både for oss som bor her, for handlende, for næringslivet, ja forhåpentligvis for alle som ferdes i sentrum. Skal en lykkes med de forslåtte tiltakene i planen må det bevilges midler slik at gater, parker, byrom og grønne lunger kan oppgraderes. Venstre er derfor glad for at flertallskoalisjonen har foreslått å bevilge 15 millioner til disse formålene de neste to årene.

Turområdene er viktig for mange av oss, både sommer og vinter. Jeg setter derfor stor pris på at en nå skal kunne realisere et utvidet løypenett på Sandrip. Dette er et skianlegg som fungerer utmerket både for turfolk og aktive skiløpere.

Og så skal få lys i kommunens lysløyper. I rådmannens budsjettforslag var det ikke funnet plass til utskifting av lysarmaturer i lysløypene. Venstre og samarbeidspartiene synes lysløyper uten lys egentlig ikke er særlig brukbart. Med ca 2,5 millioner til formålet vil vi se lyset, også i skauen.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 8 år siden.**