Eiriks julesalme

Eirik Bøe fremfører sin julesalme fra talestolen i fylkestinget, Foto: Solveig Schytz

Deilig er jorden, og skal den fortsatt være like prektig og praktfull må vi ta de store klima- og miljøutfordringene vi står overfor på alvor, sier Eirik Bøe, leder for Hovedutvalg for plan, næring og miljø i sin tale i fylkestinget i dag.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 8 år siden.**

Rådmannens budsjett er i all sin lutrede nøkternhet et fokusert, godt og ansvarlig budsjett også innenfor plan, næring og miljøfeltet.

Holde fokus

Plan, næring og miljø utgjør kun 1 % av fylkeskommunens budsjett. Beskjedne tall til tross er området gjenstand for stor og engasjert oppmerksomhet. Innspillene fra opposisjonen viser at det er mange gode formål en kan bidra til over fylkeskommunens budsjetter. Fristelsene er store. Jeg er derfor ganske stolt over det måtehold posisjonen har vist i sine innspill. Vi vet i stor grad hva vi vil, planer er lagt og kursen er staket ut. Det er derfor ingen grunn til å spre fokus og miste moment. Jeg er særlig bekymret for ønskene om å bruke miljøfondet på gode hensikter fremfor å holde et fortsatt klart og tydelig fokus på hydrogensatsningen.

Klima- og miljøplan

Forventningene er store til 2017, vi går inn i et år som kan bli et vendepunkt for vår langsiktige og standhaftige hydrogensatsning, regjeringen varslet i energimeldingen at det skal henrulles stasjoner over hele landet, noe som ble klart forsterket i det nylige vedtatte budsjettet. I 2017 legges det også opp til å implementere nye instrumenter for måling og avrapportering på klima og miljø og ikke minst skal vi bringe frem en ny og etterlenget klima- og miljøplan. Det er mange og store forventninger til denne planen og mange av forslagene til føringer som kommer fra opposisjonen til budsjettet vil få sitt svar i denne planen.

Vann – en sentral indikator

På noen områder ønsker vi å styrke budsjetttet. Dette gjelder blant annet vannforvaltning, dette er et viktig arbeid, ren luft og rent vann er grunnleggende forutsetninger for et godt miljø, ikke minst er vann en helt sentral indikator på tilstanden til omgivelsene.

Verdikjeder mellom jord og bord

Vi har også bedt om en egen sak på landbruksbasert reiseliv. Koblingen mellom lokalprodusert mat, og reiseliv er ikke godt nok utviklet i Akershus. Vi har store og produktive arealer, men vi må jobbe mer for å styrke og selge landbruksfylket Akerhus. Vi trenger å få opp mange flere korte verdikjeder mellom jord og bord i fylket vårt. Dette handler om verdiskapning og arbeidsplasser.

Innovasjonsbygg på ÅS

Vi ber også om at fylkesrådmannen tar initiativ overfor NMBU, NIBIO, Landbruks- og matdepartementet, Statsbygg og Vitenparken for å koordinere ulike interesser ved realisering av innovasjonsbygget på Ås, med sikte på å etablere en arena der Vitenparken og skoletilbud for de videregående skolene i Akershus inngår som del av innovasjonsbygget.

I de beste hender

Tider skal henrulle snart er 2016 over, må bare få si at det er glede å jobbe med den fremragende gruppen politikere som sitter i hovedutvalget for plan- næring og miljø. Jeg trygg på at, budsjett eller ikke, med den kompetansen og engasjementet de har er dette feltet i de beste hender.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 8 år siden.**