Årsmøte i Osterøy Venstre

 

Osterøy Venstre vil ønskje alle sine medlemmer eit godt nytt år og innkaller med dette til årsmøte i lokallaget 19. januar 2017!

 

Framlegg til saksliste:

 1. Konstituering av møtet:
  1. Val av møteleiar
  2. Val av referentar
  3. Val av teljekorps
  4. Val av personar som kan skrive under protokoll
 2. Godkjenning av innkalling og saksliste
 3. Godkjenning av årsmelding og rekneskap for 2016
 4. Fylkessaker:
  1. Handsaming av Stortingsvalprogrammet
 5. Budsjett for Osterøy Venstre 2017
 6. Medlemskontingent Osterøy Venstre frå 2018
 7. Val:
  1. Leiar
  2. Nestleiar
  3. Styremedlemmer
  4. Revisor
  5. Delegatar til fylkesårsmøtet
  6. Valnemnd for 2018
 8. Eventuelt

 

Møtet blir på rådhuset Lonevåg torsdag 19/1 kl 18:00

 

Sakene som står på dagsorden er vi forplikta etter vedtektene til å ha på dagsorden på årsmøte. Alle skal ha fått informasjon frå Venstre på epost om programmet til Stortingsvalet, det kan me behandla lokalt om medlemmene ønsker det.

 

Vennleg helsing

 

Styret, Osterøy Venstre

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 8 år siden.**