Hva nå med skoleutbyggingen?

Foto: Askøy Venstre

Vi mener at dette er uansvarlig bruk av eiendomsskatten som er påført Askøy innbyggere, skriver Ronny Knutsen og Arild Raftevoll.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 8 år siden.**

Askøy kommune har nå fått et budsjett å styre etter i 2017. Alle tjenester skal få mer penger og ressurser. Slik sett var det rene julekvelden denne torsdagen i desember. Venstre har også laget et budsjett, og vårt innlegg i debatten handlet om: Ansvarlighet! Ansvarlighet. Ansvarlighet, Ansvarlighet, Ansvarlighet!

Bakgrunnen for at Ap, Askøylisten, SV, Rødt og Miljøpartiet De Grønne kan være så spandable på vegne av kommunen er eiendomsskatt. Denne skatten kunne vært brukt til å løse det som er den største utfordringen Askøy kommune har, høy lånegjeld. Det velger de ikke å gjøre. De anerkjenner at det er stort problem med høy lånegjeld, men likevel velger de ikke å gjøre noe med det. Det er uansvarlig.

Som en del av den løsningen de har valgt for å finansiere dette gavedrysset over kommunen er å utsette noen helt nødvendige investeringer. Dette løser ikke den største utfordringen som er høy lånegjeld. Vi mener at dette er uansvarlig bruk av eiendomsskatten som er påført Askøy innbyggere.

Det er ikke lenge siden vi vedtok en revidert skolebruksplan. I denne reviderte planen ble det vedtatt at det skal bygges en ny barneskole på Erdal, som skal stå ferdig i 2020. Det ble også vedtatt at det skulle bygges en ny barne- og ungdomsskole i Skogstunet, for å ta mot den store veksten i bebyggelse i området og på sikt erstatte Strusshamn skole. Kapasiteten på Erdal er overskredet og byggefeltet på Lønnvarden er det allerede gitt mange dispensasjoner og så vidt vi kjenner til er det masse hus som kan bygges. Det er derfor helt naturlig og kjærkomment at det kommer nye skoler i disse områdene.

Venstre reagerer derfor med stor overraskelse når posisjonen i sitt budsjett har valgt å utsette byggingen av Erdal skole og Skogstunet med noen år for å spare penger. Rent bedriftsøkonomisk kan det nok forsvares, men er det fornuftig? Vårt spørsmål blir da, hvor skal nye kull med barn begynne på skole, når disse skolene blir lagt på vent?

Har posisjonen tenkt at elevene skal inn i brakker når det ikke er plass på skolene? Dette har vi erfaringer med på Askøy. Brakkene er dyre i innkjøp, gir ingen varige, gode lokaler og er heller ikke fullgod løsning for et skolebygg. Som oftest blir disse plassert slik at de også gir begrensninger på ute oppholdsarealer som på Erdal, Florvåg og Haugland skole.
Les også: Ride, ride ranke

Venstre følte derfor det som riktig å etterlyse virkningen av disse vedtakene. Har Arbeiderpartiet og deres samarbeidsparter innført byggestopp på Askøy? Kan vi i det hele tatt vedta noe slikt? Hvor mange godkjente hus/ byggeprosjekter er der og hva er elevveksten? Hva er konsekvensene om vi utsetter byggingen av disse skolene. Venstre ba derfor i budsjettmøte om at «Skolebruksplanen tas opp til revisjon slik at den samsvarer med budsjettet og slik at kommunestyret ser konsekvenser av dette med henblikk på bruk av brakker, skolekretsgrenser, byggestopp mm.» På denne måten kan vi ta en ordentlig debatt på hvilke konsekvenser budsjettvedtaket gir og hvordan vi best skal handtere dette.

Noe av det viktigste vi politikere gjør er å gi elevene og de ansatte i skolen gode læringsvilkår, gode rammebetingelser for den læringsarena skolen er i møte mellom elever og lærer. Da tror ikke Venstre at overfylte skoler eller midlertidige brakker er svaret. Venstre vet selvsagt at økonomisk ansvarlighet er helt nødvendig. Vi venter i spenning på hvordan posisjonen med dette budsjettet vil prioritere mellom skolebygg, brakker, bruk av spesialrom til ordinær undervisning, flytting av elever mellom skoler og den økonomiske siden av det å bygge nye skoler.

Med Venstre sitt budsjett ville vi kunne fått til mye av det som posisjonen nå har valgt å gjøre, men i tillegg løst utfordringene med høy lånegjeld. Det ville vært å vise ansvarlighet.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 8 år siden.**