Møtedatoer våren 2017

Dreamstime/dagensperspektiv.no

Alle møter i Lier Venstre er åpne for alle medlemmer. Har du en sak du ønsker å løfte, eller et spørsmål du ønsker svar på, så ta kontakt med lokallagsleder Caroline Thorbeck, eller gruppeleder Tove Hofstad.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 7 år siden.**

Her er en oversikt over Lier Venstres møter første halvår 2017

Januar

 • 2. januar – Styremøte (19:00-20:30) Hasselbakken 41/hos Geir Cato
 • 15. januar – Lier Venstres årsmøte (18:00-21:00) Learn trafikkskoles lokaler, Lierstranda
 • 17. januar – Fagutvalg for landbruk, fisk og vilt (09:00) Foss gård
 • 23. januar – Styremøte (18:00-20:00) Hasselbakken 41/hos Geir Cato
 • 23. januar – Gruppemøte (20:00-22:30) Hasselbakken 41/hos Geir Cato
 • 24. januar – Planutvalget (18:00) Haugestad / GBK-utvalget (18:00) Haugestad
 • 25. januar – Miljøutvalget (18:00) Haugestad / HSO-utvalget (18:00) Haugestad
 • 26. januar – Formannskap (18:00) Haugestad
 • 31. januar – Bar Liberal – Tema: Trump er president (21:00-23:00) Gummibaren, Drammen

Februar

 • 6. februar – Trine Skei Grande besøker Lier (10:00-16:00)
 • 7. februar – Kommunestyremøte (18:00) Haugestad
 • 14. februar – Fagutvalg for landbruk, fisk og vilt (09:00) Foss gård
 • 15. februar – Åpnet seminar i anledning Klima- og energiplan for Lier (18:00) Haugestad
 • 18. – 19. februar – Fylkesårsmøte Buskerud Venstre, Fylkeshuset, Drammen
 • 20. februar – Gruppemøte (19:00-22:00) Hasselbakken 41/hos Geir Cato
 • 21. februar – Planutvalget (18:00) Haugestad / GBK-utvalget (18:00) Haugestad
 • 22. februar – Miljøutvalget (18:00) Haugestad / HSO-utvalget (18:00) Haugestad
 • 23. februar – Formannskap (18:00) Haugestad
 • 27. februar – Bar Liberal – Tema: Fake news (20:00-22:00) Gummibaren, Drammen

Mars

 • 6. mars – Styremøte (18:00-20:30) Hasselbakken 41/hos Geir Cato
 • 7. mars – Kommunestyremøte (18:00) Haugestad
 • 14. mars – Fagutvalg for landbruk, fisk og vilt (09:00) Foss gård
 • 20. mars – Gruppemøte (19:00-21:00) Learn Trafikkskoles lokaler, Lierstranda 111
 • 21. mars – Planutvalget (18:00) Haugestad / GBK-utvalget (18:00) Haugestad
 • 21. mars – Rebekkas gjestebud (19:00) Sekkefabrikken, Røyken
 • 22. mars – Miljøutvalget (18:00) Haugestad / HSO-utvalget (18:00) Haugestad
 • 23. mars – Formannskap (18:00) Haugestad
 • 27. mars – Bar Liberal – Tema: Pisk eller gulrot (20:00-22:00) Gummibaren, Drammen
 • 31. mars – 2. april – Venstres landsmøte, Ålesund

April

 • 4. april – Kommunestyremøte (18:00) Haugestad
 • 19. april – Miljøkampanje – kick off/skolering, regi Buskerud Venstre
 • 24. april – Bar Liberal – Tema: URIX (20:00-22:00) Gummibaren, Drammen
 • 26. april – Åpent medlemsmøte om folkehelse (19:00-21:00) Learn trafikkskoles lokaler, Lierstranda

Mai

 • 2. mai – Fagutvalg for landbruk, fisk og vilt (09:00) Foss gård
 • 2. mai – Styremøte (18:00-20:00) Hasselbakken 41/hos Geir Cato
 • 6. mai – Strandryddedagen (12:00-15:00) Gilhusodden, Linnesstranda
 • 6. mai – Grillfest (tid/sted kommer)
 • 8. mai – Gruppemøte (19:00-22:00) Hasselbakken 41/hos Geir Cato
 • 9. mai – Planutvalget (18:00) Haugestad / GBK-utvalget (18:00) Haugestad
 • 10. mai – Miljøutvalget (18:00) Haugestad / HSO-utvalget (18:00) Haugestad
 • 11. mai – Formannskap (18:00) Haugestad
 • 23. mai – Kommunestyremøte (18:00) Haugestad m/heldagsbefaring i Lier
 • 29. mai – Bar Liberal – Tema: Faith or fakta (20:00-22:00) Gummibaren, Drammen

Juni

 • 6. juni – Fagutvalg for landbruk, fisk og vilt (09:00) Foss gård
 • 6. juni – Markering av Verdens Miljødag – morgenaksjon Lier stasjon (06:30-08:30)
 • 10.-11. juni – Lierdagene, Lierbyen
 • 10. juni – Sommerfest (19:00 – …..) Hasselbakken 41/hos Geir Cato
 • 12. juni – Styremøte Lier Venstre (18:00-19:00) Hasselbakken 41/hos Geir Cato
 • 12. juni – Gruppemøte (19:00-22:00) Hasselbakken 41/hos Geir Cato
 • 13. juni – Planutvalget (18:00) Haugestad / GBK-utvalget (18:00) Glitra
 • 14. juni – Miljøutvalget (18:00) Haugestad / HSO-utvalget (18:00) Glitra
 • 15. juni – Formannskap (18:00) Glitra
 • 19. juni – Bar Liberal – Tema: Er nordmenn late? (20:00-22:00) Gummibaren, Drammen
 • 20. juni – Kommunestyremøte (18:00) Haugestad
 • 23.-25. juni – LPN – Valgkamp kick off m/Buskerud Venstre

 

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 7 år siden.**