Elbil-lading ved rekkehus og blokker

Foto: Rune M. Nesheim

Bor du i rekkehus eller blokk og trenger et sted å lade elbilen? Venstre jobber for at vi skal få til en ordning i Asker hvor borettslag og sameier kan få råd og støtte til investeringer i lading for elbil.

Asker er i toppen når det gjelder utbredelse av elbil i Norge, men fram til nå har det vært flest folk med enebolig som har kjøpt elbil. Mange i rekkehus og blokker ønsker også elbil, men for disse er det ofte utfordrende å få ladet elbilen. I Asker er det nesten 9000 slike boliger. Mange steder trengs det smarte investeringer i nye ladepunkter.

Vi bør derfor få til en ordning for støtte til lading av elbil i boligselskaper. Skedsmo har en slik ordning i dag som kan være aktuell. Der kommer en rådgiver fra kommunen på befaring og deretter kan boligselskapet få økonomisk støtte til investeringen basert på vurderingene fra befaringen.

Venstre fremmet forslag om innføring av dette i Asker til budsjettet for 2017. Vi er optimistiske på at dette kan realiseres, fordi kommunes administrasjon på miljøområdet allerede har begynt å se på dette.

Mer bruk av elbil vil gjøre Asker til et bedre sted å bo – vi får bedre luftkvalitet. Det er også et bidrag til å redusere klimautslipp. Etter de turbulente nasjonale budsjettforhandlingene, har nok de fleste fått med seg at Norge har en stor jobb for å kutte klimagassutslipp i tråd med internasjonale forpliktelser. Som kommune har Asker også en viktig rolle i å få ned klimagassutslipp. De største direkte utslippene i Asker er fra transport. Venstre jobber derfor for at vi legger til rette for at stadig flere askerbøringer kan bruke elbil.

Jostein F. Tellnes og Bernt Bucher Johannessen, representanter i Asker kommunestyre, Venstre

Innlegget sto på trykk i Budstikka 3. januar 2016.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 8 år siden.**