Velkommen til årsmøte 2017

Foto: www.dansing.no

Velkommen til årsmøte i Lier Venstre!

Tid: Søndag 15. januar, 2016 kl 18.00-21.00

Sted: Learn Trafikkskoles lokaler, Lierstranda 111.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 8 år siden.**

PROGRAM

Det blir enkel bevertning fra klokka 18. Litt indisk mat, kaffe/te og kaker.

18:00 — 19:00

Stortingskandidat Rebekka Borsch og fylkesleder Erik Hørlück Berg gjester årsmøtet vårt i år og vi gleder oss.

Rebekka vil snakke om veien frem til den viktige valgdagen til høsten, hva vi i Lier kan bidra med for å sikre Venstre enn plass på Buskerudbenken, og hvilke politiske saker det er viktig å få formidlet så
liungene forstår hvorfor det er smart å gi sin stemme til Venstre.
Erik vil fortelle om hvilke aktiviteter Buskerud Venstre har planer om å gjennomføre i 2017, og hvordan Lier ligger an i løypa.

Har du møtt Rebekka og Erik tidligere så vet du at dette er to personer med mye på hjertet som det er verdt å lytte til. Har du ennå ikke møtt dem før, så er dette en gyllen mulighet.

 

19:00 — 21:00 Årsmøte

Saksliste

  1. Godkjenning av innkalling og dagsorden
  2. Valg av møteleder
  3. Godkjenning av årsmelding fra styret
  4. Godkjenning av årsmelding fra kommunestyregruppa
  5. Godkjenning av regnskap 2016 og budsjett 2017
  6. Kontingent 2017
  7. Valg av nytt styre, valgkomite og revisor
  8. Valg av delegater til fylkesårsmøtet, og forslag til Liers delegatutsendinger til Venstre landsmøte i Ålesund 31. mars – 2. april 2017.

(Årsmøtet til Buskerud Venstre er berammet til 18. – 19. februar, i Drammen. Alle kostnader blir dekket for 4 delegater fra Lier Venstre. Alle som er interessert kan melde fra til valgkomiteen. Delegatene velges på årsmøtet.)

Innspill til valgkomiteen gjøres så snart som mulig, både når det gjelder kandidater til styret, og delegater til fylkesårsmøtet og Venstres landsmøte. Valgkomiteen består av Geir Cato Kristiansen, Tor K. Haugen, Camilla Bjørnbakken Langen.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 8 år siden.**