Styret i Nordstrand Venstre 2017

Styret i Nordstrand Venstre 2017
Styret i Nordstrand Venstre 2017

På Nordstrand Venstres årsmøte 11. januar 2017 ble følgende styre valgt:

Navn e-post telefonnummer
leder Catrine Vold [email protected] 92456201
nestleder Jørgen Wahlberg [email protected] 48089538
styremedlem Torild Skogsholm
styremedlem Steinar Sabbasen [email protected] 99273057
styremedlem Dag-Kristoffer Forberg [email protected] 95805599
1. vara Kristen Meltvedt [email protected] 90599180
2. vara Jon Nordberg [email protected] 98233603
3. vara Olav P. Ranes
4. vara Julianne Ferskaug
**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 8 år siden.**