Årsmøte Hurum Venstre

Hurum Venstre holder årsmøte på kulturhuset Hovtun onsdag 18.januar 2017.

Saker:

Velkommen ved lokallagsleder Arne Adolfsen

1.stortingskandidat fra Buskerud Venstre presenterer valgprogrammet

 1. Valg av ordstyrer, referent og personer til å signere protokoll
  1. Ordstyrer:
  2. Referent:
  3. Protokoll
 2. Godkjenning av innkalling og saksliste
 3. Årsberetning for 2016
 4. Regnskap 2016
 5. Budsjett for 2017 v/kasserer
 6. Kontingent for 2017
 7. Valg av styre
 8. Valg av utsendinger/delegater til Fylkesårsmøtet
 9. Valg av 3 utsendinger til årsmøtet i Buskerud Venstre den 18.-19. februar 2016
 10. Valg av kandidat fra Hurum som landsmøteutsending fra Buskerud – landsmøtedelegasjon velges på fylkesårsmøtet.
**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 8 år siden.**