Valgkomiteens innstilling 2017 er klar

Ole Andreas Lilloe-Olsen, Tor Andersen

Valgkomiteen i Akershus Venstre har avgitt sin innstilling. Valgene foretas på Akershus Venstres årsmøte 5. februar.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 7 år siden.**

Bilde: Ole Andreas Lilloe-Olsen, leder av valgkomiteen.

Valgkomiteens innstilling 2017

Om Akershus Venstres årsmøte.

Valgkomiteen har bestått av Ole Andreas Lilloe-Olsen, Runar Bålsrud, Roger Axelsson, Eline Borger Rognli, Ingjerd Fjøsne, Ingvild Tautra Vevatne og Syver Skjong (UV).

Valgkomiteen startet sitt arbeid 18. oktober 2016. Det har blitt oppfordret om å komme med innspill på medlemsmøte samme dag og på medlemsmøte i Skedsmo rådhus 28.september.

Lokallagene fikk brev om forslag på kandidater den 27.oktober med svarfrist 15.november.

I utgangspunktet er 2017 et såkalt valgteknisk mellomår i det medlemmer av styret og direktevalgte til hovedstyre ikke er på valg.

Valgkomiteen fikk imidlertid melding om at fylkesleder Solveig Schytz ønsket avløsning på grunn av en endret hjemmesituasjon. Valgkomiteen har derfor nedlagt mye arbeid i å finne en samlende kandidat med solid politisk og organisatorisk erfaring og som kunne gå inn i lederrollen i et krevende valgår.

I tillegg meldte styremedlemmet Karl Henrik Laache fra Romerike at han ikke ønsket å fortsette på grunn av både praktiske problemer med å følge opp arbeidet og stor politisk uenighet om for ham sentrale politikkområder. Og Margrethe Prahl Reuch må gi seg av helsemessige årsaker.

Varamedlemmene til styret Jostein Telnes og Inge Solli ønsket ikke å stille for en ny periode og vararepresentant Tine Brubak har meldt seg ut av Venstre. Varamedlem til hovedstyre Petter Johan Holth stiller i hovedstyremøtene som lokallagsleder og ønsket derfor å gi sin varamannsplass til en annen kandidat.

Valgkomiteen har foretatt sine vurderinger og foretatt intervju og telefonsamtaler med bakgrunn både i de tilbakemeldinger vi har fått fra lokallag og tillitsvalgte i år og den intervjurunden vi gjennomførte med styremedlemmene i fjor.

Vi har hatt 2 møter hvorav 1 med intervju. Utover det har mye av valgkomiteens arbeid i år foregått via telefon og e-post. Særlig fordi noen forhold ble meldt sent har komiteen arbeidet under tidspress og vi har ikke kunnet tilfredsstille alle ønsker om geografisk spredning.

Alle suppleringsvalg er for ett år. Alle forslag er enstemmig.

Valgkomiteen innstiller på Boye Bjerkholt fra Skedsmo som leder Akershus Venstre for 2017 – 2018.
Boye Bjerkholt har lang politisk erfaring fra Venstre. Han har tidligere sittet i fylkesstyre i ulike verv. Han har vært lokallagsleder og innehatt flere folkevalgte verv. For tiden er han frikjøpt som varaordfører i Skedsmo kommune. Boye Bjerkholt oppfattes som samlende og har solid organisasjons- og ledererfaring blant annet som tidligere generalsekretær i Unge Venstre der han også har ledet organisasjonen i viktige valgkamper.

Valgkomiteen innstiller videre på at sittende varamedlem Stein Vegard Leidal trer inn i plassen til Karl Henrik Laache som fast styremedlem fra Øvre Romerike.

Runar Bålsrud, Ole Andreas Lilloe-Olsen, Eline Borge Rognli, Syver Skjong, Roger Axelsson, Ingvild Tautra Vevatne og Ingjerd Fjøsne

Valgkomiteens forslag til

Styre:

 • Leder: Boye Bjerkholt, Skedsmo. Ny
 • Politisk nestleder: Eirik Trygve Bøe, Bærum. Ikke på valg
 • Organisatorisk nestleder: Tiril Eid Barland, Bærum. Ikke på valg
 • Styremedlem/Leder av VO: Gro Buttingsrud Martnes, Asker. Ny
 • Styremedlem: Stein Vegard Leidal, Ullensaker. Ny
 • Styremedlem: Christian Steenfeldt-Foss, Asker. Ikke på valg
 • 1.vara (Møtende vara): Anne Marie Gamme, Oppegård. Opprykk fra 4.vara
 • 2.vara: Bjørn Erik Sørli, Gjerdrum. Ny
 • 3.vara: Hanna Meyer Thuestad, Oppegård. Ny
 • 4.vara: Petter Johan Holth, Bærum. Ny
 • 5.vara: Lise Lotte Solberg, Hurdal. Ny
 • 6.vara: Else-Marit Sætaberget, Sørum. Ny
 • 7.vara: Prisca Bruno Massao, Enebakk. Ny

Unge Venstre og Venstrekvinnelaget har egne representanter i styret som velges i egne valg.

Hovedstyre:

Direktevalgte:

 • Marit Meyer, Asker. Ikke på valg
 • Lars Peter Østrem, Oppegård. Ikke på valg
 • Åse Birgitte Skjærli, Nes. Ikke på valg

Vara:

 • Wenche Steen, Bærum (ny)
 • Camilla Edi Hille, Ski (gjenvalg)
 • Lars Peder Nordbakken, Gjerdrum (gjenvalg)

Presisering: Dersom et direktevalgt medlem eller et varamedlem for disse møter i kraft av dette direktevalgtvervet, rykker deres nestleder i lokallaget inn i deres plass som lokallagets representant i de tilfeller der de også skulle være ledere i lokallaget.

VO:

 • Leder: Gro Buttingsrud Martnes, Asker. Ny
 • UV – velges i eget valg
 • VK – velges i eget valg
 • Hikmet Yasemine Koc, Skedsmo. Ny
 • Jim Smestad, Sørum. Ny

Revisorer: Ikke på valg

Landsmøtedelegater:
Vi supplerer vår innstilling med forslag til landsmøtedelegater etter at lokallagene har hatt sine årsmøter.

Vi tar imidlertid utgangspunkt i følgende:

Stortingsrepresentant og 1.vara
Fylkesstyre
Hovedstyre
Fylkestingsrepresentanter
Ordførere
Varaordførere
Ledere i de største lokallagene
Gruppeledere i de største kommunestyregruppene

Oppdatert liste og forslag ettersendes før årsmøtet

 

20.01.2017

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 7 år siden.**