Larvik Venstre avholder årsmøte

Møtested Romberggata, hvit bygning midt i bildet., Foto: Venstre

Larvik Venstre avholder sitt årsmøte 26. januar 2017

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 8 år siden.**

Alle medlemmer er velkomne til lokallagsårsmøte torsdag 26. januar fra kl 19.30 i Romberggata 4, 3. etasje, Larvik.

Medlemskontingenten må være betalt for å ha stemmerett.

Dagsorden er i henhold til Venstres normalvedtekter.

Saksliste:

 1. Åpning og konstituering v/ leder Kjetil Vold Archer
 • Valg av møteledere (2)
 • Valg av fullmaktsnemnd (2)
 • Valg av referenter (2)
 • Valg av tellekorps (2)
 • Valg av redaksjonskomite for innkomne uttalelser (2)
 • Valg av underskrivere av protokollen (2)
 1. Godkjenning av innkalling og dagsorden.
 2. Årsmelding fra styret
 3. Årsmelding fra kommunestyregruppa
 4. Regnskap 2016
 5. Kontingent 2018
 6. Budsjett 2017
 7. Valg av lokallagsstyre. Innstilling fra valgkomiteen.
 8. Valg av revisorer (2)
 9. Valg av valgkomite for neste årsmøte (3)
 • Valg av delegater til Vestfold Venstres årsmøte 11. – 12. februar 2017.
 • Politiske resolusjoner / uttalelser.
 • Politisk debatt.

Resolusjoner som ønskes behandlet på årsmøtet, må være styreleder i hende senest 19.01.17 og kan sendes [email protected] .

Vel møtt og velkommen til årsmøtet!

Larvik Venstre
Kjetil Vold Archer, leder

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 8 år siden.**