Årsmøte i Grimstad Venstre

Lyttende medlemmer under et av innleggene, Foto: Grimstad Venstre

Mandag kveld ble det avholdt årsmøte i vårt lokallag på Apotekergaarden i Grimstad. I tillegg til ordinære årsmøtesaker fikk vi gode innlegg fra besøkende, og gode politiske diskusjoner.

Venstre har vært aktive i Grimstad det siste året, og har blant annet vært svært aktive i den pågående helsekjøpssaken. Dette ble omtalt av både styret og kommunestyregruppa i sine årsmeldinger. Det er også hyggelig at engasjementet anerkjennes av mange rundt oss. Det ble også trukket frem som en suksessfaktor at styremøter legges i forbindelse med gruppemøtene. -Da får vi en bredere deltakelse i de viktige diskusjonene, og en tett relasjon mellom styret og gruppa.

Arnt Gunnar ble takket for solid innsats i året som har gått

Etter valget ser styrets sammensetning slik ut: Anne Mo Grimdalen er fortsatt leder, og har med seg Rolf Hamran, Leif Martin Salvesen, Øystein Haga, Siri Asdal og Sissel Nytun som styremedlemmer, samt Hanne Sellæg som vara. Styret konstitueres ved første styremøte, og da kommer også en nyhetssak her på nettsiden.

Flotte besøk

Underveis i årsmøtet hadde vi besøk av Petter Toldnæs. Han presenterte seg som førstekandidat foran det kommende stortingsvalg for Agder Venstre. I tillegg til interessante betraktninger om viktige politiske saker, som fremtidig samarbeid med andre partier, kom også Petter med en oppfordring til medlemmene om å sende han innspill til saker han bør følge opp. Vi ønsker Petter lykke til, og støtter han i valgkampen.

Fredrik O. Carstens tilstede på årsmøtet

Etter årsmøtet hadde vi også et godt innlegg av kampanjerådgiver Fredik O. Carstens. Han snakket om den kommende valgkampen, og er Venstres koordinator for valgkampen i blant annet Agder-fylkene. Han kom med oppfordringen om å treffe flest mulig mennesker. Det personlige møtet er mer virkningsfullt enn andre kanaler for å fremme politiske standpunkter. Grimstad Venstre skal bidra med det vi kan.

Politiske uttalelser

Årsmøtet vedtok to politiske uttalelser ved dette årsmøtet. Den ene, “Folk først”, er en klar melding fra Grimstad Venstre på dette med fremtidig regjeringssamarbeid. “Med den avstand som er mellom Venstres prinsipper og regjeringens politikk og retorikk, ønsker Grimstad Venstre å si klart i fra: Vi ønsker ikke et tilsvarende samarbeid ved neste stortingsvalg. Vi vil holde oss til det sosialliberale prinsippet: Vi setter folk først.” Hele uttalelsen finner du her.

Så ble det vedtatt en uttalelse knyttet til den mye omtalte saken om innkjøp i helse og omsorg. Med uttalelsen “Åpenhet, likebehandling og samarbeid – også når det er krevende” viser Grimstad Venstres årsmøte sin støtte til kommunestyregruppa i sitt arbeid for å få ytterligere gransking til det beste for hele Grimstad. “Intensjonen til Grimstad Venstre med dette arbeidet er derfor å gjenskape tilliten til den kommunale forvaltningen slik at innbyggerne føler seg ivaretatt, og bidra til at arbeidsmiljø og arbeidsklima for de ansatte i kommunen bedres. Alle de dyktige ansatte i Grimstad Kommune må få anledning til å jobbe under trygge og ryddige forhold. Det fortjener de.”
Du finner hele uttalelsen her.
Tidligere ordfører Hans Antonsen var også tilstede på årsmøtet, og det ble en god ordveksling rundt innlegget Antonsen skrev i Adressa lørdag. Det er takhøyde i Venstre, og det er flott at man bruker årsmøtet til å diskutere viktige saker – også når man er uenige.

Hans Antonsen diskuterte helsekjøpsaken med andre i Grimstad Venstre

Vi ser frem til nok et spennende år i Venstre! Og i tillegg til de lokale sakene som opptar oss, vil også stortingsvalget i høst prege tiden fremover.
Takk til alle fremmøtte for et godt årsmøte.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 8 år siden.**