Borgen – Seks busser i timen?

Foto:Asker Venstre
Njål Vikdal, Venstre-politiker i Akershus, Asker og for Borgen., Foto:Asker Venstre

Borgen kan få seks busser i timen i rush, og to busser i timen utenom rush i neste ruteomlegging, sier Ruter.

«Dette er fantastisk nytt for Borgen. Det vil gjøre det enklere å gjøre miljøvennlige valg for Borgen-folk.», sier Njål Vikdal, leder Asker Venstre og medlem i Akershus “transportkomite” «Det har forundret meg at Borgen, med sine 6000 innbyggere, har hatt et så dårlig kollektivtilbud».

Venstre har arbeidet målrettet for å bedre busstilbudet på Borgen. I desember 2015 fikk Venstre flertall i Asker kommunestyre på et ønske om et bedre busstilbud på Borgen.

I november 2016 stilte Njål Vikdal spørsmål til Ruter om busstilbudet på Borgen i Akershus «transportkomite».

Ruters svarer at økt frekvens til Borgen ikke er veldig dyrt, særlig hvis Borgen-bussen bare går i pendel mellom Borgen og Asker sentrum. Ruter lover ingenting, men sier at denne endringen vil bli vurdert i neste ruteendring for Asker som sannsynligvis vil skje innen et år. Fulle spørsmål og svar er gjengitt under.

24.januar 2017 får formannskapet i Asker anbefaling om å prioritere denne forbedringen for busstilbudet Borgen meget høyt i sitt innspill til Akershus langsiktige samferdselsplan. Vi håper på enstemmighet om denne prioriteringen.

Asker Venstre har også etterlyst et bedre busstilbud fra Heggedal langs Røykenveien, fra Ånnerud til Asker og på Undelstad.

Spørsmål fra Njål Vikdal, Venstre og svar fra Ruter.

Spørsmål 1: Borgen-området har over 6000 innbyggere, men en lavfrekvent bussrute (30 min i rush, 60 min på dag, 60 min på kveld og helg). Togtilbudet fra Bondivann har fått et sterkt begrenset nedslagsfelt pga. økt reisetid og høydeforskjellen på Borgen. Asker kommune har derfor signalisert sterkt at dette er den bussruten man ønsker styrket. Hvor stor kostnad vil det være for Ruter å forlenge alle 704-avganger fra Blakstad til og fra Borgen?

Svar: Ca 2 millioner i året for ekstra busser og økt kilometerproduksjon. En slik endring burde nok også gi behov økt regulering ved at bussene får lengre reguleringstid på endeholdeplassene, dvs enda flere busser, som kan gi ytterligere kostnader. Det er naturlig at Ruter tar en generell gjennomgang av rutenettet i Asker etter at vi har fått stabil drift i Bærum, og da vil slike endringer kunne vurderes.

 

Spørsmål 2: Alternativt vil Ruter vurdere å gjøre 704 Borgen til en pendelrute (slik rute 706 Asker-Vøyen er i dag), med «Blakstad-frekvens» mellom Borgen og Asker Sentrum, inntil bussframkommelighetsproblemene inn og ut av Asker er løst?

Svar: Ved å kutte 704 i to linjer som går Borgen – Asker og Lensmannslia – Blakstad vil dette i seg selv gi sparte midler (ved ikke å kjøre gjennom sentrum) som kan brukes til å øke frekvensen Borgen – Asker i rush. Ulempen for kundene er at de som skal reise fra Borgen til Blakstad må bytte og gå fra busstasjonen til Lensmannslia. Ytterligere økning utover dette vil gi en tilsvarende kostnad som omtrent halvparten av forrige alternativ.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 7 år siden.**