Larvik Venstre har avholdt årsmøte

Foto: Karin S. Frøyd

Larvik Venstre har avholdt årsmøte 26. januar 2017. Kjetil Vold Archer ble gjenvalgt som leder og nærmest hele styret fortsetter.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 7 år siden.**

Årsmøtet i Larvik Venstre med 11 medlemmer til stede, behandlet ordinære årsmøtesaker deriblant årsberetninger fra styret og fra kommunestyregruppa. Styrets fremlagte regnskap, budsjett og kontingent for 2018 ble vedtatt med mindre endringer. – Valgene gikk greit unna. Ledervervet ble besatt på nytt av Kjetil Vold Archer. Han går dermed løs på sitt tredje år som lokallagsleder. De fleste i styret var ikke på valg i år. Kari Aasan tok gjenvalg og Pernille Jacobsen kom ny inn i styret.

Larvik Venstres styre for 2017

Leder: Kjetil Vold Archer
Politisk nestleder: Kari-Lise Rørvik
Organisatorisk nestleder: Kari Aasan
Sekretær: Pernille Jacobsen
Kasserer: Simen Barth Aares
Styremedlemmer: Målfrid Vogt og Vegard Berget.
Vararepresentanter: Asle Makoto Sandvik, Jan Kulland og Erik Seierstad.
Fra venstre foran: Kari-Lise Rørvik og Kari Aasan. Bak fra venstre: Simen Barth Aares, Pernille Jacobsen, Kjetil Vold Archer, Målfrid Vogt og Vegard Berget.

Utsendinger til Vestfold Venstres årsmøte 11. og 12. februar i Horten:

Kjetil Vold Archer, Hallstein Bast, Kari-Lise Rørvik, Pernille Jacobsen og en til som skal forespørres.

Revisorer: Erna Ekenes Olsen og Karin S. Frøyd

Valgkomité: Sidsel Lombardo, Erik Seierstad og en person fra Lardal Venstre.

Carl-Erik Grimstad (bildet nedenfor), 1. kandidat for Vestfold Venstre ved Stortingsvalget til høsten, holdt en engasjert appell og innbød til samarbeid i valgkampen. Han fortalte blant annet om “de seire” som Venstre hadde vunnet og fått gjennomslag for i statsbudsjettet.Utav 32 krav til regjeringen, var 52 % innfridd. “Dessuten klarte vi å få hull på byllen og fikk til en videre planlegging av InterCity. Den planleggingen sto i fare”, sa han. -Jeg vil bruke mye tid i Larvik, sa Grimstad, og nølte ikke med å si at Larvik er viktig for et godt valgresultat.

Carl Otto Kielland (bildet nederst), valgkampsjef for Vestfold Venstre, var også gjest. Han benyttet anledningen til å informere om planer for valgkampen og at det ville skje mye spennende framover på den fronten. “Tenke med hjertet” står igjen som noe av det vi husker fra hans positive og energiske tale til lokallagsårsmøtet.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 7 år siden.**