Husker du hva Eidsvoll Venstre gjorde i 2016?

Valget i 2015 gav rødgrønt flertallsstyre i Eidsvoll, og Knut Bakkehaug fortsatte som Venstres representant i kommunestyret. Her viser vi en liten oversikt over temaer Venstre jobbet med i 2016.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 7 år siden.**

2016 startet i januar med debatter om asylmottakene, og nynazister ble mer aktive i Eidsvoll. Knut Bakkehaug var blant dem som fikk klar beskjed om deres ståsted, og han markerte sitt og Venstres. EUB omtalte denne saken og gav støtte til Bakkehaug på lederplass. Knut Bakkehaug markerte seg også i debatten om omskjæring av gutter; han ønsket en nedre aldersgrense, og begrunnet det på Lesernes EUB.

Kommunestyret hadde en opphetet debatt om mottak av flyktninger. Fylkesmannen mente at kommunestyreflertallets argumenter mot flyktningemottak ikke holdt mål rent juridisk.

2016 viste at Sundet er inne i en rivende utvikling, med mange planer for boligbygging. Men reguleringsplanene som gjelder for Sundet er ikke oppdatert. Selv om Venstre ikke er representert i hovedutvalg for Næring, plan og miljø forsøkte Knut Bakkehaug i et innlegg på Lesernes EUB 16.februar å informere om Venstres syn – og gi innspill til hva utvalget burde gjøre i forbindelse med utbygging i Sundsvingen. Uten hell.

Sundet kan være et vakkert sted, men skal innbyggerne ta ansvaret for å plante i kommunale blomsterbed?

Kommunesammenslåinger har vært et hett tema i 2016, og i EUB 15.februar kritiserte Bakkehaug Høyres Maren Winnem og Høyre for å være for luftige i sitt syn. 07.mars refererte Bakkehaug Eidsvoll Venstres årsmøteuttalelse om kommunesammenslåinger. Årsmøtet gjenvalgte Knut Bakkehaug som leder for Eidsvoll Venstre.

Debatten om asylmottak fortsatte ut over våren, og i et innlegg i EUB 11.april forsøkte Knut Bakkehaug å forklare hvilke rammer lovverket setter. Han mente at FrP forsøkte å bløffe Eidsvolls innbyggere og egne velgere.

Skulle Rema1000 få etablere seg ved Skinnstudumpa på Dal? Knut Bakkehaug sammenlignet i et innlegg 28.april fire ulike vedtak gjort av politiske organer i Eidsvoll, og pekte på at kommunen er lite forutsigbar for potensielle utbyggere. I et innlegg 12.april hadde Bakkehaug berørt noe av det samme, og pekte på at kommunen kunne miste tillit ved å hastebehandle søknad fra Bjørn Dæhlie.

Helt siden Venstre kom tilbake i Eidsvoll kommunestyre i 2007 har åpenhet, innsyn og lokaldemokrati vært en viktig fanesak. Selv om Venstre etter valget i 2015 inngikk et valgteknisk samarbeid og derfor stemte for at John Granly skulle få plass i formannskapet valgte Knut Bakkehaug å gå offentlig ut med kritikk av Granly 08.juni. KrFs representant hadde foreslått at formannskapet skulle kunne ha møter uten media eller tilskuere tilstede, og uten referat.

Med den dårlige oppfølgingen av byggeprosjektet ved renseanlegget i Bårlidalen friskt i minne, bør Eidsvoll ha en egen byggekomite med politikere? Nei, mente Knut Bakkehaug. Ikke uten forbehold. De folkevalgte i kommunestyret kan vedta hvordan hvert enkelt prosjekt skal følges opp av det aktuelle hovedutvalget.

Det er ikke bare kommuner som skal slås sammen. Regjeringen ønsker at større regioner skal erstatte fylkene. Da kommunestyret i Eidsvoll behandlet saken i september, tok Knut Bakkehaug til orde for en innlandsregion.

I forbindelse med at Ullensakers ordfører ville innlemme en bit av det sørlige Eidsvoll i nabokommunen, mente Knut Bakkehaug at man bør finne ut hva som gjør at innbyggerne i denne delen av Eidsvoll er så misfornøyde, og hvorfor bare ca 40% av dem valgte å si ifra ved å bruke stemmeretten sin ved kommunevalget i 2015.

Venstre har lenge hatt både meninger om og forslag til utviklingen i Sundet, men også til å bevare Sundets spesielle atmosfære. Derfor har vi blant annet foreslått å bevare Sundtoppen ved å lage park der. Venstre foreslo allerede før valget i 2011 at det skulle bygges ny skole til erstatning for Vilberg barneskole, og den bør bygges et annet sted. Men vi vil likevel bevare den eldste delen av skolen. Den er et landemerke for Eidsvoll skrev Knut Bakkehaug 22.september. 18.oktober var han også opptatt av å bevare Femellgården mot riving. I et eget innlegg på Lesernes EUB forklarte han hvorfor.

Da flertallspartiene AP, SP og SV la frem budsjett for 2017 der det ble foreslått å innføre eiendomsskatt skrev Knut Bakkehaug et innlegg på Lesernes EUB der han forklarte hvorfor Eidsvoll kan opprettholde aktivitetsnivå og investeringer, uten å innføre eiendomsskatt. Venstres budsjettforslag ble presentert på Lesernes EUB 13.desember. I tillegg skrev Per Aage Pleym Christensen at politikerne i kommunestyret gjorde jobben sin, med å presentere budsjettforslag med sine egne prioriteringer og måter å løse kommunens utfordringer på.

Forut for vårt arbeid med eget budsjettforslag stilte vi noen spørsmål til rådmannen – og han svarte.

Knut Bakkehaug fikk et slags kompliment i EUBs leder 07.desember der de skrev at han mener mye om mangt. Vi får håpe at lederskribenten i lokalavisen har fått med seg at Venstre også kommer med mange forslag i ulike saker i kommunestyret.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 7 år siden.**