Vil ha nasjonalpark i Østmarka

Johan Ellingsen, Enebakk, Camilla Hille, Ski, Torild Jørgensen, Lørenskog, Boye Bjerkholt, Skedsmo og John Christian Nordeng, Rælingen og resten av lokallagene i Akershus vil ha nasjonalpark i Østmarka. , Foto: Lars Peter Østrem

-En nasjonalpark i Østmarka vil bidra til å oppfylle internasjonale forpliktelser, nasjonale og lokale vernebehov. Den vil også sikre verdifulle naturopplevelser for befolkningen i hovedstadsområdet og være et varig og viktig bidrag til folkehelsen i regionen, heter det i uttalelsen vedtatt av Akershus Venstres årsmøte.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 7 år siden.**

Uttalelse vedtatt på Akershus Venstres årsmøte 4. februar 2017:

Fylkesårsmøtet i Akershus Venstre ber energi- og miljøkomiteen i Stortinget støtte forslaget som nå er under behandling om å utrede nasjonalpark i Østmarka.

Kommunene støtter forslaget

Arbeidet med å få en nasjonalpark i Østmarka har pågått i mange år. Tidligere var kommunene i Akershus skeptisk til en slik nasjonalpark. Dette har nå endret seg. Nå støtter alle kommunene unntatt Enebakk forslaget om å utrede en nasjonalpark på Oslo kommunes eiendom i Enebakk.

Politikerne i Enebakk fulgte ikke Rådmannens positive tilrådning, men kommunestyrets vedtak bør ikke være til hinder for at Stortinget nå går inn for en utredning av en nasjonalpark.

Selv om det er ønskelig med størst mulig enighet, vil det være urimelig om Enebakk skal forhindre en utredning som de andre kommunene ønsker skal gjennomføres

Behov for vern

Dette er siste mulighet til å fylle en klar mangel i nasjonalparkenes representativitet for Norges natur. Oslo og Akershus er dessuten de eneste fylkene som ikke har en andel i en nasjonalpark, eller konkrete planer om en. En nasjonalpark i Østmarka vil bidra til å oppfylle internasjonale forpliktelser, samt nasjonale og lokale vernebehov. Den vil også sikre verdifulle naturopplevelser for befolkningen i hovedstadsområdet og være et varig og viktig bidrag til folkehelsen i regionen.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 7 år siden.**