Venstre er klar til kamp for landbruket i hele landet

Rebekka Borsch
Rebekka Borsch, Foto: Sveinung Bråthen

Landbruk i hele landet: Stortingskandidat Rebekka Borsch redegjør for Venstres syn framfor forhandlingene om Landbruksmeldingen.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 7 år siden.**

På lag med bøndene

Landbruksmeldingen legges frem for behandling i løpet av de neste ukene. Jeg har registrert at det markeres motstand mot innholdet rundt i Buskerud. Det er forståelig, synes jeg. Venstre er på lag med bøndene i denne saken.

Venstres stortingsgruppe og vi i Buskerud Venstre støtter landbruket i mange av de punktene de er kritiske til.

Bøndene kan forvente vår støtte til disse i forhandlingene i Næringskomiteen og gjennom våre folk i Buskerud.

Nei til kutt i avløsertilskudd

Jeg kan være så konkret og si følgende: Det foreslåtte kuttet i avløsertilskudd er uaktuelt, det har vår næringspolitiske talsmann i Stortinget, Pål Farstad, utrykt helt klart.

Landbruk: Avløsertilskudd er viktig for rekrutteringen, også i Buskerud.
Avløsertilskudd er viktig for rekrutteringen, også i Buskerud.

Det blir fra vår side også omkamp om melkeregioner, markedsordninger og landbruk i hele landet. Vi har fått mange innspill på dette, og en av de tingene som er tydeligst, det er at man ikke må rote det til med avløserordningen.

Man må ikke flytte den inn i husdyrtilskudd eller noe annet. Dette er både på grunn av dem som allerede er i næringen, men ikke minst på grunn av rekruttering.

Svekker man slike ordninger, er det lite gunstig for rekrutteringen. Og skal vi fortsette å ha et landbruk i hele Norge, og Buskerud spesielt, da må det komme nye folk inn i næringen. Vi har liten tro på at dette vil hjelpe på.

Landbruk i hele landet

Venstre er konsekvent på at landbrukspolitikken Stortinget vedtar i vår må legge til rette for å drive landbruk i hele landet. Det skal gode grunner til for at vi skal være med på endringene på korn og egg, og slike grunner ser vi ikke nå. Om noe bidrar sentraliserende, vel, da er ikke vi med.

Venstre vil ha landbruk i hele landet.

Det har vært diskutert om man skal sende meldingen tilbake til departementet fordi det ikke er godt nok utredet og fordi forslagene er tuftet på feil premisser.

Det er ikke aktuelt for oss. Vi er komfortable med det som ligger på bordet, det er et dokument å starte diskusjonene på.

Det er ikke farlig å diskutere. Men vi har gjort det veldig klart hvor vi står. Så får vi ta det derfra. Det er altså liten grunn til å tro at Stortingsmeldingen blir vedtatt slik den ligger.

Må være rom for mangfoldet

Avslutningsvis vil jeg påpeke følgende: Vi ønsker ikke et landbruk som bare blir industrialisert, det må være rom for mangfoldet. Dette kommer ikke så godt fram i meldingen og det er del av vårt ærend her.

Så da håper jeg bøndene i Buskerud vet hvor de har oss inn mot behandlingen av en viktig sak for landbruket.

 

Rebekka Borsch (V)

Rebekka Borsch
Stortingskandidat,
Buskerud Venstre

Følg Rebekka på Facebook:
Rebekka Borsch – Venstre

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 7 år siden.**