Kommunal mobbekampanje engasjerer

Foto: Silje Alvsaker\ AV

Marit Helen Leirheim mener at dette er fantastisk.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 7 år siden.**

Marit Helen Leirheim, som sitter i utvalg for oppvekst for Venstre, roser Partnerskap mot mobbing, kampanjen som kommunen nå er godt i gang med.

Elleve sentrale institusjoner på Askøy er med på en avtale der de forpliktet å arbeide for en nullvisjon mot mobbing frem mot 2020. Kampanjen er også åpen for privat personer, og ved hjelp av en underskriftskampanje på nett har flere enn 700 innbyggere i Askøy forpliktet seg til å bidra mot et mobbefritt Askøy.

– Under Askøykonferansen stilte 40 lag og organisasjoner til temakvelden mot mobbing, og så denne underskriftskampanjen, sier Marit, og legger til at måten kommunen har engasjert både organisasjoner og enkeltpersoner er imponerende.

Hun håper at denne måten å arbeide på etter hvert kan utvides til å gjelde andre tema som vold og overgrep på Askøy.

– Etter mitt syn er dette bedre enn å ha et mobbeombud. Vi ville ikke klart å favne så bredt i arbeidet om et tryggere og bedre samfunn for unge.

Hele saken ligger på Askøyværingen sine sider (for de som har abonnement)

Det er regjeringen som har tatt initiativ med denne kamapanjen som er en videreføring av det tidligere Manifest mot mobbing som gikk ut ved årskiftet, det er nå erstattet av et nytt Partnerskap mot mobbing. Partnerskapet vil vare fra 2016 til 2021. Partnerne i det nye partnerskapet er Sametinget, Utdanningsforbundet, Foreldreutvalget for grunnopplæringen, Foreldreutvalget for barnehagen, Fagforbundet, KS, Skolenes landsforbund, Skolelederforbundet, Elevorganisasjonen, Norsk Lektorlag, Private Barnehagers Landsforbund og Kristne Friskolers Forbund på vegne av friskoleorganisasjonene.

 

 

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 7 år siden.**