Uttalelse: Hedmark Venstre ønsker å bryte med FrP og gå inni en BLÅGRØNN regjering!

Oslo Venstre

 

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 7 år siden.**

Det er stortingsvalg til høsten, og vi er i ferd med å legge bak oss en fireårsperiode der Venstre har hatt stor innflytelse og fått en lang rekke politiske gjennomslag, for eksempel:

  • Tidenes beste klimabudsjett, og vern av Lofoten, Vesterålen, Senja og Mørefeltene
  • Rekordstor satsing på jernbane
  • Bedre sosiale ordninger for selvstendig næringsdrivende
  • 11 måneders studiestøtte
  • Gratis kjernetid i barnehagen for barn fra lavinntekstfamilier
  • Satsingen på videreutdanning av lærere er nær tredoblet

Grunnlaget for alle gjennomslagene ligger i samarbeidsavtalen Venstre og KrF har med regjeringen.


Etter valget til høsten bør Venstre likevel inn i regjering for å få utrettet enda mer! Den nye regjeringen må bli blågrønn, og bestå av Høyre, Kristelig folkeparti og Venstre.
Det er disse partiene som står oss nærmest på viktige områder som næringsliv, skole, en raus behandling av flyktninger og forbedring av barns oppvekstvilkår.


Avstanden til Frp er for stor særlig på klima, distrikt/landbruk og flyktninger/integrering til at det er aktuelt med regjeringssamarbeid. Norge trenger ikke mer mørkeblå politikk i en tid der mange land stenger mennesker ute og forskjellsbehandler med bakgrunn i religion og etnisitet, og benekter de åpenbare klimaendringene som finner sted. Norge trenger heller ikke mer rødgrønn politikk med manglende vilje til nødvendige reformer og modernisering, og der gårsdagens løsninger presenteres som de beste.