Bærekraftig mineralnæring i Norge

Illustrasjonsfoto: colourbox.com

Kragerø Venstre fikk støtte for denne uttalelsen på Fylkesårsmøtet 11. og 12. februar:

Ja til en bærekraftig mineralnæring i Norge

Det grønne skiftet trenger store mengder nye mineraler og metaller. I Norge har vi mange av dem: i Fensfeltet i Nome i Telemark fins jordartmetaller som er nødvendige komponenter i mobiltelefoner og i elbiler. I Engebøfjellet i Sogn og Fjordane fins verdens største påviste forekomst av rutil, som bearbeidet blant mye annet gir oss titanprodukter sterkere og lettere enn jern og stål og som brukes i moderne fly, i proteser og i teknisk utstyr. I Norge sliter næringen med dårlig ry fra gamle dager da arbeidsplasser var viktigere enn om virksomheten endret landskap og påførte store miljøskader.

Slik er det ikke lenger, vi har nå et av verdens beste miljøregimer, og derfor vil gruvevirksomhet i Norge være et langt bedre og mer bærekraftig alternativ i europeisk og global sammenheng enn at nødvendige ressurser utvinnes og fraktes fra land langt borte med svakere miljøkrav.

Behovet for å utvinne viktige metaller i Norge vil øke fremover. Finnmark, Telemark, Sogn og Fjordane, for å nevne noen, har enorme verdier i bakken og i fjellet. Telemark Venstre ønsker at disse kan bidra til nye grønne arbeidsplasser og ny verdiskaping. Da kreves en positiv holdning til norsk gruvedrift fra myndigheter og politiske partier, slik at norske interesser i næringen tilføres stimuleringstiltak og støtte på linje med andre viktige næringer i Norge.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 7 år siden.**