Kragerø Venstre ønsker velkommen bærekraftig havbruksnæring

Færder Nasjonalpark ved Verdens Ende, Tjøme, Foto: Karin S. Frøyd

Resolusjon fra Årsmøtet i Kragerø Venstre

Havbruk kan gi nye arbeidsplasser i Kragerø

Oppdrett/havbruk har fortsatt et stort vekst- potensiale i Norge, og vil være en av framtidens viktige næringer. Det er aktuelt med slik virksomhet i vårt område, og Kragerø Venstre er positiv til oppdrett og havbruk. Vi trenger flere arbeidsplasser, vi har nok areal, men det er en forutsetning at næringen er bærekraftig. Vi må derfor stille strenge miljøkrav ved tildeling av oppdrettskonsesjoner og lokalisering av disse, samtidig som staten må intensivere forskning på lukkede anlegg. Det må stilles krav til næringen selv at den innen en tidsfrist utarbeidet av fagfolk må omstille seg til slike lukkede anlegg eller til alternative løsninger på problemene med rømming, lakselus og forurensing fra merdene. Fangst av fór til oppdrettsfisken må ikke overbeskatte fiskebestander.

Virksomheter som skaper nye verdier – oppdrett og havbruk inkludert – medfører nye miljøavtrykk. Det må derfor utarbeides et nytt sentralt regelverk som fører til en areal- og produksjonsavgift som kompensasjon til vertskommunen for arealbruk og miljøulemper knyttet til oppdrettsaktivitetene.

Kragerø Venstre ønsker moderne havbruksnæring velkommen i våre farvann, men kun den som kan drive uten kvikksølv eller annen gift-rensing av merdene, og som har full kontroll på lakselus og rømming.

 

 

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 7 år siden.**