Det nye styret

Leder: Solfrid Rui Slettebakken 99421814

Nestleder: Johan Tønnes Løchstøer 91728101

Økonomi: Trine Jørgensen Dahll 98207160

Sekretær: Arvid Slettebakken 92641343

Styremedlem: Marina Kivle 95722593

Styremedlem: Petter Wellek Baann 99205761

Styremedlem: Kari Køhler 45219837

Opplæringsansvarlig: Arvid Slettebakken

Valgnemd: Gunnar Jarandsen 90618587, Jan Otto Volden 35983204

Revisor: Jan Otto Volden

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 7 år siden.**