Bygg mer i tre

En del av "Det grønne skiftet" - nye bygg bør bygges i tre, mener Buskerud Venstre., Foto: adressa.no

Skien kommune planlegger nå tre store formålsbygg, barnehage, sykehjem og bibliotek. Utstrakt bruk av tre, også massivtre som erstatning for betongkonstruksjoner i større bygg, har mange fordeler ved seg.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 7 år siden.**

På alle måter gunstig for Skien

Ikke minst er trehus lettere enn betonghus – vekten blir ca en tredjedel av et tilsvarende høyhus i betong. I en by som Skien med ustabil byggegrunn betyr det mindre graving og fundamentering, og sparte kostnader. Dette er aktualisert av Lie- prosjektet hvor områdestabilitet vil stå i fokus.

Byplanen etter brannen i 1886 ga Skien et nytt og moderne sentrum etter den tidens prinsipper med sentralakse, symmetri og åpne plasser og torg. Samtidig ble byens indre kjerne ” Murbyen” Men i dag er trehus brannsikre –nye høyhus i massivtre har fullt ut godkjente resultater i forhold til brannsikring. Konstruksjonene i massivtrehus brenner ikke, men forkulles i motsetning til stål som smelter ved høye temperaturer. Sintef har gjort flere tester på dette før det ble bygd nietasjes studenthybler i Trondheim blant annet.

Skiens historie viser oss at vi har visst å utnytte lett tilgjengelige råvarer i all vår virksomhet og produksjon. I Telemarksskogbruket ligger betydelige ubrukte ressurser og økt bruk av trevirke vil på ulik vis kunne skape mange arbeidsplasser.

Positivt for byggenæringen og lavere klimautslipp

Å bygge mer i tre, kan endre byggenæringen positivt skape nye bærekraftige arbeidsplasser og gi lavere klimautslipp. I det grønne skiftet vi nå ser komme innen norsk næringsliv, vil distriktsfylker som Telemark ha gode utviklingsmuligheter. Derfor er også Venstres innspill om og Regjeringens vedtak hva gjelder økt produksjon og bruk av biodiesel positivt for vårt fylke. Men særlig det å bygge mer i tre vil raskt kunne slå positivt ut for Telemark.Vi ser fra vårt fylke at det blir spennende uttrykk på nye bygninger i tre. Og siden tømmerstokken nærmest har vært med på utvikle det Skien vi kjenner i dag, ønsker Skien Venstre at vi i våre store kommunale og fylkeskommunale byggeprosjekt skal være bevisst hvordan tømmerstokken kan utnyttes i ny og framtidsrettet byutvikling.

Det er mange gode grunner til å bygge store bygg i tre. Det gir et positivt CO2 regnskap siden tre binder CO2 så lenge bygget står der. I tillegg produseres tre som kjent av sol, vann og CO2. Bygg i tre er fornybare bygg (i motsetning til betong og stål hvor produksjonen medfører meget store CO2 utslipp) Store trehus bygges dobbelt så raskt som betonghus. Både i Norge og Sverige har entreprenører erfart at det er meget effektivt å sette opp store trebygg.

Norge har mye skog, bruk tømmerstokken godt

Siden 1990 har volumet i skogen økt med 60 % i Norge. I Sverige beregner de at tilveksten er så stor at det tar ett minutt å vokse nok skog til å bygge et åtte-etasjer stort leilighetsbygg. Trehus bygges av et 100% fornybart materiale som inngår i naturens kretsløp og det er viktig ikke minst for et klimaregnskap at vi politisk er oss dette bevisst. Skien Venstre vil at kommunen bygger mer i tre.

Uttalelse fra årsmøtet i Skien Venstre 2017

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 7 år siden.**