Nye ruteendringer i Bærum – Ruter lytter til kundene

Foto: Sveinung Bråthen

Ruter gjør tilpasninger i busstilbudet i Bærum fra 2. april for å gi kundene et tilbud med bedre kapasitet, reduserte forsinkelser og bedre korrespondanser. Jeg er veldig glad for at Ruter har lyttet til kundene og nå gjør justeringer i busstilbudet, takk til alle reisende som har sagt tydelig fra både til Ruter og til oss fylkespolitikere sier Solveig Schytz, gruppeleder for Venstre og leder for hovedutvalg for Samferdsel.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 7 år siden.**

For å få flere til å reise kollektivt i Bærum, og bidra til redusert bilkjøring, gjennomførte Ruter en ruteendring i januar der de lokale forbindelsene i nettverket ble styrket og mange bussruter fikk høyere frekvens. Mange kunder har meldt tilbake at endringen ikke har virket helt etter intensjonen. Venstre er glad for at Ruter at lyttet til kundene og nå justerer tilbudet i tråd men mange av de innspillene som har kommet, og håper at det nye kollektivtilbudet i Bærum gjør at enda flere reiser kollektivt sier Schytz.

Hoveddelen av justeringene i busstilbudet i Bærum gjennomføres 2. april. I tillegg settes det inn to ekspressbusser fra Bykrysset på linje 150E fra uke 10. Årsaken til at de øvrige endringene ikke kan gjennomføres tidligere er at de påvirker hele rutenettet og at det derfor trengs noe mer tid til implementering. Detaljert ruteinformasjon vil være tilgjengelig fra 17. mars.

De mest omfattende endringene 2. april vil komme i områdene Rykkinn, Lommedalen og Bærums Verk:

Rykkinn:

 Linje 160 får to avganger i kvarteret på strekningen fra Makedonien til Sandvika i morgenrush.

 Linje 160E endrer trasé og vil ikke lenger gå innom Sandvika terminal. Bakgrunnen for denne endringen er tilgjengeligheten til terminalen i rushtrafikken. Dette innebærer at den ikke stopper på Levreveien og Sykehusveien.

 Linje 160E styrkes med to nye avganger om morgenen og to nye avganger på ettermiddagen.

 

Lommedalen og Bærums Verk:

 Knutepunktet flyttes fra Guldbrandslia tilbake til Triangelen for linje 150 og linje 210, for å gi kundene en tryggere overgang mellom bussene.

 Linje 150 vil få nye rutetider fordi byttet på Triangelen vil innebære noe lenger kjøretid.

 Korrespondansen mellom linje 150 og linje 210 forbedres.

 For linje 150E opprettes to ekspressavganger fra Bykrysset ca klokken 07.00 og klokken 07.30. Disse avgangene vil gå Lommedalsveien.

 Dagens 150E fra Gullhaug styrkes med to nye morgenavganger og en ny avgang på ettermiddagen.

 Linje 210 vil ha sin grunntrasé langs Skollerudveien og stoppe på Linderudveien og

Helsetveien, og kjøre med 15 minutters frekvens.

 I rushtiden kjører linje 210 med to avganger i kvarteret. De ordinære avgangene kjøres langs Skollerudveien, mens mellomavgangene kjøres langs Lommedalsveien, med stopp blant annet på Mølladammen skole.

Hele Bærum:

 Mange av busslinjene i Bærum vil få justerte rutetider. Avgangstidene endres og kjøretiden vil bli justert for å sikre bedre korrespondanser.

 Tiden ekspressbussene kjører utvides. Det innebærer at ekspressbussene ankommer

Vika mellom klokken 07.00 – 09.00 på hverdager. Sisteavgangen på ettermiddagen vil gå fra Vika ca klokken 17.30.

 Linje 140E styrkes med to nye morgenavganger og en ny ettermiddagsavgang.

 Vi vurderer også flere tilpasninger og vil komme tilbake til disse når vurderingene er gjennomført.

 

Tidspunkt for endringene:

 De to ekspressbussene fra Bykrysset på linje 150E vil begynne å kjøre fra mandag 6.

mars.  De øvrige endringene vil skje 2. april for hele Bærum. Det vil da bli nye rutetider for mange av bussene.

 Detaljert ruteinformasjon vil være tilgjengelig fra 17. mars.

 

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 7 år siden.**